Jel krajem divný Kníže…

 

Spolek Šalamoun

Causa Petr Kramný

MUDr. Igor Dvořáček, PhD., nejpilnější soudní znalec v České republice

Dnes již bývalý přednosta Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě pan MUDr. Igor Dvořáček, PhD. je „zlým duchem“ případu Petra Kramného a dle našeho názoru „Capo di Tutti Capi“ v Ostravě. Po měsících investigativní práce přinášíme tvrdá data a objektivní fakta. Jedním z velké řady zásadních důvodů proč byl primář Dvořáček odejit a byl mu zakázán okamžitý přístup na pracoviště, byla mj. skutečnost, že i přesto, že formálně vykazoval svou činnost na mateřském pracovišti, tak dne 5. 11. 2015 od 9.00 do 18.55 hod. seděl jako běžná veřejnost u hlavního líčení s Petrem Kramným v soudní síni ostravského krajského soudu.

Zcela totožným způsobem rovněž vykazoval 8 hodin práce na svém mateřském pracovišti dne 28. 2. 2014, avšak již v 11.30 hod. onoho dne odlétal na „utajenou“ cestu v případu Petra Kramného do Egypta, a to pravidelnou leteckou linkou TK 1768 z Letiště Václava Havla v Praze, aniž by tam byl svým zaměstnavatelem, Fakultní nemocnicí Ostrava, vyslán.

MUDr. Igor Dvořáček, PhD. je letitým soudním znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství, zapsaný u Krajského soudu v Ostravě již od roku 1988.

MUDr. Igor Dvořáček, PhD. je rovněž veden v Archivu bezpečnostních složek, nejdříve jako kandidát  a následně jako důvěrník komunistické státní bezpečnosti pod krycím jménem SIMON. (zdroj)

MUDr. Igor Dvořáček, PhD. je dále vedoucím Katedry intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů Lékařské Fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (zdroj) a rovněž zastává váženou a čestnou funkci předsedy Akademického senátu téže lékařské fakulty, kde v současné době probíhá velmi ostrý mocenský boj – viz např. vyjádření Prof. MUDr. Milana Grundmanna, CSc. (zdroj)

Ne v neposlední řadě má MUDr. Igor Dvořáček, PhD. velké podnikatelské aktivity v subjektech, které jsou napojené na Fakultní nemocnici Ostrava (namátkově společnosti CGB Laboratoře a.s., Genetika Ostrava s.r.o., Renarkon o.p.s. atd.). Ve společnosti CGB Laboratoře a.s. dokonce působí jako ředitel technického úseku. (zdroj)

MUDr. Igor Dvořáček, PhD. je tedy zjevně velmi časově vytížený muž.

Jako znalec v odvětví soudního lékařství vykonává svou znaleckou činnost jako OSVČ, pod IČ 60340703, a je povinen ji vykonávat mimo dobu svého pracovního poměru jak pro FN Ostrava, tak i pro Lékařskou fakultu OU. Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, § 10 odst.1 nám říká: „Znalec (tlumočník) je povinen vykonávat svou činnost osobně.“

Obecně platí, že při podezření, že osoba zemřela spácháním trestného činu, nařídí orgán činný v trestním řízení (OČTŘ) soudní pitvu. OČTŘ není vázán absolutně žádným klíčem, podle kterého znalce provedením soudní pitvy pověří. Neexistuje žádný generátor, kolečko či jiný pořadník a záleží čistě na vůli – čtěte vazbách a sympatiích nejčastěji příslušníka Policie České republiky, kterého znalce provedením soudní pitvy pověří. Soudní pitvu provádějí vždy dva znalci.

V roce 2016 nařídila jen Policie České republiky – Moravskoslezského kraje celkem 260 soudních pitev, kdy ve 248 případech provedením soudní pitvy byl pověřen MUDr. Igor Dvořáček, PhD. (zdroj) a za tyto soudní pitvy naúčtoval tento znalec Policii České republiky – Moravskoslezského kraje částku: 3. 448. 080,- Kč (zdroj).

Za účelem výkonu své znalecké činnosti v odvětví soudního lékařství (např. provádění soudních pitev) si na pracovišti k tomu určeném, tedy v Ústavu soudního lékařství ve Fakultní nemocnici v Ostravě, MUDr. Igor Dvořáček, PhD. platí „pronájem pitevny“ za paušální částku 1.209,- Kč za pitvu jednoho zemřelého (zdroj).

V roce 2016 zaplatil MUDr. Igor Dvořáček, PhD. za „pronájem pitevny“ FN Ostrava částku 58.340,- Kč. Tedy děleno částkou 1.209,- Kč za paušál za jednu pitvu docházíme k číslu 48 provedených pitev. Policii České republiky – Moravskoslezského kraje však naúčtoval provedení 248 pitev a tedy první drobná, avšak zásadní, otázka zní: Kde v roce 2016 provedl zbývajících 200 soudních pitev? A také se nelze nezeptat kdo, kdy a jakým způsobem, a to nejen v tomto roce, kontroloval jeho znalecký deník?

V České republice působí v odvětví soudního lékařství cca 78 soudních znalců. Počty jejich znaleckých posudků se diametrálně liší od nulových až po počty přesahující i přes 200 za rok (většinou jako hlavní zdroj příjmů). Pouze jeden jediný znalec v odvětví soudního lékařství v ČR, a to MUDr. Igor Dvořáček, PhD., v roce 2016 vyhotovil po pracovní době a všech svých dalších aktivitách 477 (slovy čtyřistasedmdesátsedm) znaleckých posudků (zdroj).

Nejedná se o chybu či o extrémně „náročný rok“, neboť v roce 2017 vyhotovil MUDr. Igor Dvořáček, PhD. posudků již 483.

Za vyhotovení těchto znaleckých posudků naúčtoval Policii České republiky – Moravskoslezského kraje za rok 2016 částku ve výši 3.606.228,- Kč.

MUDr. Igor Dvořáček, PhD. nezpracovával znalecké posudky jen pro Policii ČR,  ale též pro nejrůznější soudy, např. pro Krajský soud Ostrava, Krajský soud Olomouc, Okresní soud Ostrava, Okresní soud Bruntál, Okresní soud Karviná, Okresní soud Přerov, Okresní soud Vsetín, Okresní soud Zlín, Okresní soud Opava, Okresní soud Frýdek-Místek a další, (zdroj) (zdroj) (zdroj) (zdroj) (zdroj) (zdroj) (zdroj) (zdroj), kde za tzv. znalečné inkasoval v roce 2016 další finanční částky v celkové výši 3.777.729,- Kč.

Nechceme nízce poukazovat na finanční prospěch MUDr. Igora Dvořáčka, PhD., a to i přes skutečnost, že snem asi každého občana ČR je, aby po náročném 8 hodinovém pracovním vytížení na HPP,  po další neméně náročné pedagogické činnosti, po obrovské podnikatelské aktivitě a někdy i osobním zájmům, si vedlejším příjmem přivydělal pár drobných do rodinného rozpočtu. I když v případě MUDr. Igora Dvořáčka, PhD. činí  přivýdělek v rámci znalecké činnosti skutečně jen „pár drobných“, tedy cca 314.810,- Kč měsíčně.

Jak je naším dobrým zvykem, můžeme, na základě oficiálních dokladů MUDr. Igora Dvořáčka, PhD., doložit, že účtované úkony, zejména pro Policii České republiky – Moravskoslezského kraje, jsou naprosto nereálné. Jedná se, dle našeho názoru, o krystalický podvod za peníze daňových poplatníků, přesně v duchu tohoto bývalého přednosty ÚSL v Ostravě, který se neštítil podvádět svého zaměstnavatele svou údajnou přítomností na pracovišti, kde ve skutečnosti vůbec nebyl – viz první a druhý odstavec.

Pokračování příště …..

V Praze 7. února 2019

Ing. Václav Peričevič, v. r.   

místopředseda Spolku Šalamoun  

www.spoleksalamoun.com

P.S. Jsme stále v naději, že v ČR existuje alespoň jeden slušný státní zástupce, který poté, co společně s námi a s vámi v příštím pokračování zjistí, že ač je Ostravsko ten „region razovity“, má i zde den jen a jen 24 hodin, a z principu legality a oficiality začne neprodleně konat. Protože to, že den má stále jenom 24 hodin hrubě neodpovídá účtovaným hodinovým úkonům, které MUDr. Igor Dvořáček, PhD. zvesela fakturuje patrně již od roku 1988…

Za správnost přepisu ručí Vít Mareček, www.ostravskezdravotnictvi.cz

V textu uváděné zdroje je možné nahlédnout na webu Spolku Šalamoun.

A co na to Karel Kryl?