Seniorská hrůza 2

Jak ihned a účinně začít řešit tu „seniorskou hrůzu“ v té naší Ostravě?

1)  Obnovit „Návštěvní službu praktického lékaře pro ostravské seniory“, organizovanou a financovanou Statutárním městem Ostravou.

  1. Služba bude k dispozici (1) pro obyvatele všech ostravských domovů pro seniory, (2) ostravských domů s pečovatelskou službou a (3) rovněž pro všechny ostravské seniory, dosud žijící doma.
  2. Službu budou poskytovat ostravští praktičtí lékaři (máme jich tady v té naší Ostravě registrovaných přes 200) v pracovní dny např. v době od 18. do 24. hodiny, o weekendech a o svátcích např. v době od 8. hodiny do 24. hodiny.
  3. Materiálně a organizačně tuto důležitou službu starým občanům Ostravy zajistí Městská nemocnice na Fifejdách, jak to ostatně již dlouhá léta kdysi činila, avšak od 1. 1. 2016 naprosto nesmyslně tuto službu zrušila – a to s požehnáním tehdejších „odpovědných“ komunálních politiků a taky tehdejších „odpovědných“ manažérů ostravské městské nemocnice (všichni tito výtečníci mají stále svá jména a mnozí z nich rovněž i ty své funkce).
  4. Ruku k dílu jistě rádo (a navíc ve vlastním zájmu) přiloží též i Sdružení praktických lékařů, organizační buňka v Ostravě…

 

2)  Doplnit odborný personál ve všech ostravských domovech pro seniory tak, aby péči našim starým a často již nemohoucím Ostravakům poskytovaly, v dostatečném počtu, kompetentní registrované zdravotní sestry, ošetřovatelky a ošetřovatelé, jakož i další nezbytný odborný personál jako například fyzioterapeuti, logopedi, pracovní terapeuti, psychologové, etc.

  1. Zdroje pro zajištění adekvátního odborného personálu pro ostravské domovy pro seniory jistě bez problémů uvolní SMO z toho fondu pro tu městskou nemocnici, že?
  2. A proč? Jestliže bude mít naše městská nemocnice na svém vstupu účinný „filtr“, tj. praktické lékaře v terénu, poskytující neodkladnou zdravotní péči a rovněž kompetentní personál v domovech pro seniory, pak nebudou nadále zbytečně „zahlcována“ mnohá odborná oddělení MNO těmi případy, které se mohou účinně diagnostikovat a léčit v ambulantních podmínkách.

 

A zajímá to vůbec odpovědné komunální organizátory toho ostravského zdravotnictví?

A co na to Karel Kryl?

Jel krajem divný Kníže…

 

Spolek Šalamoun

Causa Petr Kramný

MUDr. Igor Dvořáček, PhD., nejpilnější soudní znalec v České republice

Dnes již bývalý přednosta Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě pan MUDr. Igor Dvořáček, PhD. je „zlým duchem“ případu Petra Kramného a dle našeho názoru „Capo di Tutti Capi“ v Ostravě. Po měsících investigativní práce přinášíme tvrdá data a objektivní fakta. Jedním z velké řady zásadních důvodů proč byl primář Dvořáček odejit a byl mu zakázán okamžitý přístup na pracoviště, byla mj. skutečnost, že i přesto, že formálně vykazoval svou činnost na mateřském pracovišti, tak dne 5. 11. 2015 od 9.00 do 18.55 hod. seděl jako běžná veřejnost u hlavního líčení s Petrem Kramným v soudní síni ostravského krajského soudu.

Zcela totožným způsobem rovněž vykazoval 8 hodin práce na svém mateřském pracovišti dne 28. 2. 2014, avšak již v 11.30 hod. onoho dne odlétal na „utajenou“ cestu v případu Petra Kramného do Egypta, a to pravidelnou leteckou linkou TK 1768 z Letiště Václava Havla v Praze, aniž by tam byl svým zaměstnavatelem, Fakultní nemocnicí Ostrava, vyslán.

MUDr. Igor Dvořáček, PhD. je letitým soudním znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství, zapsaný u Krajského soudu v Ostravě již od roku 1988.

Pokračovat ve čtení „Jel krajem divný Kníže…“