Jakou cenu má marné varování?      

Jakou cenu má marné varování?                                                                   

Polemika k článku nazvanému „Reforma primární péče. Představenstvo ČLK neschválilo žádné stanovisko“, který byl uveřejněn v časopise lékařské komory Tempus Medicorum č. 2/2019 a ve kterém své návrhy představili na jedné straně praktik Petr Němeček (PRO) a na straně druhé prezident naší lékařské komory Milan Kubek (PROTI).

  Pokračovat ve čtení „Jakou cenu má marné varování?      „

ČTYŘI pilíře zdravotnictví. Co s tím?

ČTYŘI pilíře zdravotnictví. Co s tím?

Podle moudrého a zkušeného onkochirurga Jana Žaloudíka (Masarykův onkologický ústav na tom Žlutém kopci v Brně) stojí (a taky padá) každý zdravotnický systém v každé zemi na čtyřech základních pilířích:

 

 1. Organizace
 2. Finance
 3. Vzdělávání
 4. Inovace

 

Organizace: je nemoderní, zastaralá, obsolentní. Nádavkem nemilosrdně požírající nenasytně další a další odborný personál s efektem Otesánka. Tady nám ani ten prazvláštní „Projekt Ukrajina“ nepomůže. Bez zásadní systémové změny organizace práce lékařů a sester naprosto neřešitelné. A rovněž tak nebezpečné pro naše pacienty. Zatím si jich moc ale nestěžuje, takže Vivat status quo!

Finance: Letos se bude dělit doslova závratná „kořist“, více než 320 miliard korun českých, o které se ani pověstnému Ali Babovi a všem těm jeho početným a nenažraným loupežníkům ani v těch nejtučnějších letech nesnilo. A přece to nebude stačit. Quo usque tandem? 

Vzdělávání: Kdo bude, a hlavně jak, učit a vychovávat ty naše mladé doktory? Germáni? Angláni? Amíci? A ví to vůbec někdo z těch vážených českých lékařských universitních profesorů? A co jste prosím Vás pro to, aby se těm našim lékařským dětem dostalo dobrého lékařského vychování, za dobu trvání těch Vašich často skvělých kariér skutečně vykonali? Kromě toho nekonečného žvanění a intrikování, samozřejmě.  Zadarmo ani kuře nehrabe, že? O lékařských fakultách raději až někdy jindy. Prozatím je nechejme být, aby si mohly v klidu mumlat tu jejich novou „Mantru 15%“. Jaká marnost.

Inovace: Když se narve více peněz do inovací, o to méně zbyde pro personál. Jako na tý houpačce. Přitom je ale více než žádoucí, aby ty inovace zaváděl motivovaný a spokojený personál.

Dá se s tím naším zdravotnictvím, v čase který máme tady ještě vyměřený, cosi systémového vůbec provést? 

Pokračovat ve čtení „ČTYŘI pilíře zdravotnictví. Co s tím?“

Zdravotní politika 2

Čím je ostravské zdravotnictví zvenčí silně determinováno?

 

 1. Systémem všeobecného zdravotního pojištění, který stále není dotažený (už 29 roků) a ustrnul někde napůl cesty od národní zdravotní služby (OÚNZ,KÚNZ) ke skutečně funkčnímu systému, ve kterém si ZP mohou konkurovat.
 2. Porušováním Zákoníku práce, které by v civilizovaných zemích bylo naprosto neakceptovatelné a zavrženíhodné.
 3. Nedodržováním předpisů BOZP. Platí dtto co v bodě 2.
 4. Rozbitým specializačním vzděláváním lékařů. Český stát na mladé doktory doslova kašle.
 5. Předpotopní organizací práce nemocnic. Nebo také oněch pověstných „sto let za opicemi“.
 6. Nemoderní organizací práce ambulancí. Platí dtto co v bodě 5.
 7. Příliš malým rozsahem (a také kvalitou) dosud poskytované primární péče, čímž se neřešené problémy následně přesouvají neúměrně do péče sekundární a následně do péče terciární.
 8. Nebetyčným chaosem, a tudíž faktickou neexistencí, Regionálního systému poskytování zdravotní péče: neodkladné, odkladné, následné a

 

SUMA SUMÁRUM:  

Práce jak na gotické katedrále…

These regionální (krajské) zdravotní politiky I

I. neodkladná péče

1. K sepsání těchto thesí mě inspiroval nejen Martin Luther, ale rovněž město Ostrava a šířeji celý ten „kraj razovity“, který jsem si zamiloval. Na základě studia zdravotní politiky a rovněž na základě letitého pečlivého klinického pozorování jsem přesvědčen, že dokud nebude mít statutární město Ostrava, a šířeji celý moravskoslezský region, formulovanou skutečnou zdravotní politiku, do té doby nelze nic smysluplně budovat. Lze padnout vyčerpáním, máte-li dobré úmysly, ale nelze nic budovat (tvořit).

Pokračovat ve čtení „These regionální (krajské) zdravotní politiky I“

These regionální (krajské) zdravotní politiky II

II. odkladná péče

1. Odkladná péče je taková zdravotní péče, která nevyžaduje okamžité neodkladné řešení (ve smyslu Emergent, Urgent nebo Delayed). Pacient se může k takové péči objednat, takovou péči lze tudíž naplánovat, což u neodkladné péče z podstaty věci nelze. Do odkladné péče přirozeně řadíme i takovou péči, která se nazývá následnou péčí, často dlouhodobě poskytovanou, jakož i terminální péči paliativní.

2. Je nezbytné konečně si uvědomit a také respektovat, že odkladná péče je tou zdravotní péčí, která je poskytovaná většině stařenek a stařečků v domovech či sanatoriích pro seniory. Demograficky a ekonomicky bude seniorů přibývat a přibývat. A příbuzných, schopných a ochotných postarat se o své staré a nemohoucí, bude ubývat a ubývat. Proto je třeba tato sociální zařízení dostatečně saturovat taktéž kvalifikovaným zdravotnickým personálem, zejména registrovanými zdravotními sestrami. Ale nejen jimi, rovněž ošetřovatelkami, terapeutkami, jakož i dalším pomocným personálem. Domovy pro seniory jsou totiž více zdravotnickými než sociálními zařízeními.

Pokračovat ve čtení „These regionální (krajské) zdravotní politiky II“

These regionální (krajské) zdravotní politiky III

III. obecné poznámky na závěr

1. Když jsem v první části poukazoval na důležitost správného výběru ředitele nemocnice, málem bych zapomněl na jednoho pracovníka, jehož správný výběr je ještě důležitější než výběr onoho ředitele – a tím je lékařský náměstek.

 1. Toto je naprosto nejdůležitější osobnost v celé nemocnici, na tomto člověku záleží, zda a jak se nemocnice bude dále rozvíjet. Ten dává řediteli, jakož i ostatním managerům v nemocnici, ten nejzásadnější impuls – kudykam.

2. Zdravotním pojištovnám musí být konečně dána šance stát se skutečnými pojišťovnami, byť regulovanými státem, nikoliv jen výběrčími jakési „zdravotní daně“.

Pokračovat ve čtení „These regionální (krajské) zdravotní politiky III“