Ekonomika má přednost před Zdravotnictvím. A nejvyšší prioritu má naše Svoboda!

Tento apel byl určen lídrům všech politických stran a hnutí                                 v Parlamentu České republiky dne 14. dubna 2020

 

Vážení političtí Vůdcové,

s neskrývaným úžasem, který je přirozeně generován tím, že jsem již postarší, zkušený a vědoucí lékař, sleduji, jakým že podivuhodným způsobem Političtí Vůdcové mé rodné země, jedno zda v pozici či v opozici, doslova likvidujete ekonomiku, školství, obchod a kulturu v zemích Koruny České. Jaká marnost.

Je mi přitom stydno, že moji vážení kolegové lékaři, kteří jsou odpovědní za stav svých lékařských oborů, jakož i za organizaci práce českých doktorů a sestřiček, poskytují svým politikům, ale rovněž našim ekonomům, finančníkům, obchodníkům, jakož i dalším profesionálům v jiných oblastech národního hospodářství, tak falešné informace o té nové infekční nemoci, nazvané Covid-19. Inu nejsou lidi. A Kádry už vůbec ne. Avšak jiné odborníky holt v té naší zemičce nemáme. A rovněž jiné, alternativní a reálné, názory z medicíny a zdravotnictví se k Vám nedostanou. A pokud náhodou ano, tak s těmito informacemi, z různých důvodů, nepracujete – nebo pracujete jinak než by bylo „zdrávo“…

Nezlobte se, ale docela z té „dálky a výšky“, ze které sleduji to hemžení v mojí rodné zemi v době koronavirové, vůbec nechápu, proč jste dopustili to doslova „rozbombardování“ našeho národního hospodářství? To jeden fakt nevymyslí. Nebo tento bezprecedentní krok má nějaké hlubší (a temnější) důvody, které jsem, nejen já, ráčil přehlédnout?

S jistým „pobavením“ sleduji ten mediální a politický ryk kolem Maďarska a Polska. A taky tu neskonalou „prasárnu“ co se odstranění sochy toho sovětského maršála Koněva týče. Jaká marnost. Pokud někde v Evropě skutečně vznikají policejní státy a nastupují fašistické režimy, tak rozhodně ne v Maďarsku či v Polsku. Tak co, podpoříte své partnery ve V4? A omluvíte se Bratrům Rusům? Nebo už jste tam v té Mittel Europa na Svobodu úplně rezignovali…

Hlavně mi prosím Vás nepište nic o tom, že je prý třeba chránit ty lidské životy, jo? Pokud by tomu bylo skutečně tak, zcela určitě byste se i Vy chovali a jednali jinak – třebas jako ta německá paní kancléřka, nebo ten britský pan premiér a tak.

S úctou,

Vítek Mareček

Consultant of Emergency Medicine

Professor of Emergency Medicine

Leader of Emergency Medicine in the Middle and in the Eastern Europe

+420 777 408 940

+966 501 220 587

 

– o – o – o –

Odpověděli mi dva z devíti (2/9) předsedů našich parlamentních stran a hnutí. Formálně na jedničku. Obsahově za čtyři méně. Že by „první vlaštovka“?

 

A co na to Karel Kryl?

Naši politici

V této rubrice vás, naše vážené, zvědavé a milé čtenáře, chceme především „pobavit“. Ano, „pobavit“ výroky, chováním a jednáním našich odpovědných a moudrých politiků. Avšak každá zábava něco stojí – platíme to totiž úplně všichni z našich daňových kapes…

 

Náš pan náměstek Michal Mariánek

Jako předkrm nabízím přepis emailové korespondence, která vznikla, jako každá dobrá sranda, zcela nečekaně a nezamýšleně. Dne 9. dubna 2018 jsem to již nevydržel a oslovil jsem vedení MNO a rovněž odpovědné ostravské komunální politiky ve věci chronicky „kolabující“ interní ambulance v naší městské nemocnici. Docela důležitá věc, ta interní ambulance, pro správný chod nemocnice i zdraví našich pacientů. A náš pan náměstek dne 9. dubna 2018 zareagoval, akčně a věcně, jak jest jeho dobrým zvykem. A protože moderní a účinné řešení této velmi vážné situace je nejen mě již nějaký ten pátek známo, tak jsem panu náměstkovi dne 10. dubna 2018 odpověděl. No a výsledek nejen jeho manažérské a politické práce si můžete dennodenně v městské nemocnici ověřit. Bůh ochraňuj ostravské pacienty!

 

Náš pan primátor Tomáš Macura

Dále nabízím více než pozoruhodný přepis emailové korespondence s panem primátorem, která vznikla v době, kdy se chystala naše první (a poslední) schůzka. I dneska stále ještě oceňuji, že pan primátor si chtěl vše ověřit na vlastní oči a uši a nos. Těsně před termínem naší domluvené schůzky mi pan primátor dne 24. listopadu 2017 zaslal email, kterým „pobouřeně“ reagoval na některé mé „nekorektní“ výroky, popisující činy vrcholového managementu městské nemocnice. Jednalo se o páně primátorovu reakci na jiný můj email, kterým jsem předchozího dne oslovil ředitele MNO MUDr. Petra Uhliga  a jeho „bandu loupežnickou“ s nadějí, že nebude nadále protrahovat svou manažérskou agónii, a který jsem výstižně nazval „Je ředitel Uhlig jenom loutka, nebo taky zbabělec?“.

 

Následuje moje odpověď panu primátorovi z téhož dne 24. listopadu 2017.

No a pak skutečně následovala docela příjemná a věcná schůzka s panem primátorem v jeho pracovně dne 28. listopadu 2017. A pak už nic. Ani ten vítr. Ostravské zdravotnictví je prý v naprostém pořádku a kvůli „prkotinám“ si nebudeme přece rozbíjet onu funkční radniční koalici s Ostravakem a Lidovcem.

Ale přece jenom něco – hned dne 30. listopadu 2017 mě „pro výstrahu“ ostatním vyhodili z městské nemocnice. A to dokonce dvakrát – poprvé to bylo rozvázání pracovního poměru s dvouměsíční výpovědní lhůtou a abychom měli do Nového roku 2018 „čistý stůl“, tak jsem poslední pracovní den roku 2017 obdržel okamžité zrušení mého pracovního poměru. A bylo to!

 

A také ten krajský náměstek Martin Gebauer

Ten je rovněž talentovaným „komikem“ a více než zdatně konkuruje svým městským rivalům. Když jsem na podzim 2017 chtěl o problematice ostravského zdravotnictví informovat rovněž hejtmana tohoto kraje, logicky mi doporučil, abych nejdříve jednal s jeho krajským náměstkem pro zdravotnictví. Pan náměstek nejdříve s naší schůzkou souhlasil, avšak poté, co jsem si dovolil „ten luxus“ a zaslal mu okruh témat k diskusi a rovněž informoval ho o skutečném stavu poskytování pohotovostních lékařských služeb v centru kraje, tj. v Ostravě, tak mi poslal dne 14. prosince 2017 zrušující email. Následovala pochopitelně má odpověď panu náměstkovi z téhož dne 14. prosince 2017.

A co myslíte, sešel jsem se tedy alespoň s panem hejtmanem? Inu bez náměstka (berličky) ani ránu! Kdybychom alespoň už po té prodloužené Rudné mohli jezdit…

Další „humorné“ příhody s našimi politiky budou určitě následovat. Inu talent je talent…

Náš pan náměstek Michal Mariánek

Email ze dne 9. dubna 2018 zaslaný řediteli MNO a odpovědným ostravským komunálním politikům, nazvaný „Smutnému Péťovi, aby se aspoň trochu pousmál!“ 

Smutný Péťo,

tak jsem si přečetl, že vám skončila ta chřipková epidemie a že už nebudete mít „overcrowded“ ten urgentní příjem a zejména tu interní ambulanci. Ale to víš, že budete a bude to horší a horší. Nebo to ani netušíš?

A víš proč? Inu jaký pán, takový přece krám. Copak si skutečně s tou kádrovačkou a zbylým lékařským náměstkem myslíte, že nějaký skutečně dobrý a zkušený internista bude s vámi riskovat svou pověst? A jenom za 100 litrů? Blázínku!

A lidí nebude ubývat ani na té LPS/LSPP a představ si, že 15 až 25 % z nich bude vyžadovat došetření a i hospitalizaci v nemocnici. To jsou dneska ale lidi, co?

Jenom mi stále nejde na rozum, proč se v té MNO tak trápíš. Opravdu již jen odevzdaně čekáš na ránu z milosti?

Srdečně Tě zdraví Vítek

-o-o-o-

A takto mi náš pan náměstek toho samého dne 9. dubna 2018 odpověděl.

To se s tím nedá nic dělat?

MM

-o-o-o-

Moc se mi nechtělo, ale když znáte skutečné řešení, tak se snažíte pomoci i když si nejste vůbec jistí, zda to má ještě s takovými lidmi (čtěte „fachidioty“, to je z němčiny) vůbec nějaký smysl. Proto jsem našemu panu náměstkovi dne 10. dubna 2018 takto stručně, leč odborně vyčerpávajícím způsobem odpověděl.

Ale to víte, že dá, pane náměstku. Avšak smutný Péťa a jeho parta vrcholových managerů to fakt nedá! Podle činů poznáte je…

Nemocnice ve 21. století musí mít moderně organizovaný způsob práce jak při poskytování neodkladné péče, tak rovněž péče odkladné a na ni navazující péče následné. Ve stručnosti moderní nemocnice musí mít (1) skutečné pohotovostní oddělení (urgentní či centrální příjem prosím nestačí) a rovněž musí mít např. zavedený (2) tzv. sdílený fond lůžek. A taky ji musí (3) řídit skuteční manageři. Pokud máte zájem o podrobnosti, pak jsou uvedeny například v mých článcích ve Zdravotnických novinách.

 

Váš VM

Náš pan primátor Tomáš Macura

Email ze dne 24. listopadu 2017, který mi zaslal „pobouřený“ a „korektní“ pan primátor, nazvaný „Re: Je ředitel Uhlig jenom loutka, nebo taky zbabělec?“

 

Vážený pane doktore,

máme domluvený termín společné schůzky a já si umiňoval, že na Vaše maily nebudu až do našeho setkání reagovat. Váš poslední příspěvek mě nicméně vede k tomu, abych Vám již bez dalších okolků sdělil, že se chováte jako blázen. Ať jsou Vaše úmysly sebelepší, forma, kterou jste zvolil a která jde daleko za hranice lidské slušnosti, Vaše postoje – alespoň v mých očích – zásadním způsobem znedůvěryhodňuje.

Prosím Vás tedy, abyste svých prakticky každodenních emocionálních výlevů distribuovaných skrze oficiální elektronickou poštu nemocnice desítkám nešťastných příjemců zanechal, anebo – nemůžete-li z důvodu nějaké poruchy jinak – abyste mě alespoň napříště vynechal ze seznamu adresátů.

Jsem připraven se Vám v domluveném termínu věnovat a doufám, že svá radikální tvrzení doložíte adekvátními argumenty nebo důkazy.

Děkuji,

Tomáš Macura

-o-o-o-

Pokračovat ve čtení „Náš pan primátor Tomáš Macura“

A také ten krajský náměstek Martin Gebauer

Zrušující email ze dne 14. prosince 2017, nazvaný „Re: Lékařské pohotovostní služby (LPS) – HOUSTONE, MÁME PROBLÉM 03“.

 

Vážený pane doktore,

ve vašich dvou e-mailech mne považujete za člověka, který má vliv na fungování MNO a FN, neřku-li přímo řídit tyto struktury. Vzhledem k faktu, že mám dosah jen na krajská zařízení, nepovažuji za nutné, ani rozumné, se s váma scházet. Pravděpodobně by to bylo mrhání vašim časem, a to nepřipustím.

Přeji klidné a pohodové vánoce

Martin Gebauer

 -o-o-o-

 

Následovala pochopitelně má odpověď panu náměstkovi z téhož dne 14. prosince 2017.

 

Vážený pane náměstku,

děkuji za Váš email. Ti co mají reagovat nereagují, a ti co mohou reagovat reagují. Aspoň někdo. Ještě jednou moc děkuji za Váš názor, cením si toho.

Mrzí mě, že rušíte naše dohodnuté setkání. Škoda, těšil jsem se na Vás, když máme ten Advent. Rád bych se totiž dozvěděl, jak ve skutečnosti řídíte ona krajská zdravotnická zařízení a jak si ve skutečnosti představujete onu krajskou zdravotní politiku. Že by jako kluci z AGELu, nebo ti z FNO?

Jak už jsem předeslal v prvním písemném kontaktu, oslovil jsem Vás na radu pana hejtmana.

Ta větička, cituji: „Pravděpodobně by to bylo mrhání vaším časem, a to nepřipustím.“, ta se mi fakt líbila, tu neznám. Z jaké že to máte příručky?

Nicméně velmi děkuji za přání klidných a pohodových vánoc. I já Vám upřímně přeji idem.

ANO, bude líp!

Vít Mareček

P.S.: Skutečně se domníváte, že se Vás netýkají ony pohotovostní lékařské služby?

-o-o-o-