These regionální (krajské) zdravotní politiky I

I. neodkladná péče

1. K sepsání těchto thesí mě inspiroval nejen Martin Luther, ale rovněž město Ostrava a šířeji celý ten „kraj razovity“, který jsem si zamiloval. Na základě studia zdravotní politiky a rovněž na základě letitého pečlivého klinického pozorování jsem přesvědčen, že dokud nebude mít statutární město Ostrava, a šířeji celý moravskoslezský region, formulovanou skutečnou zdravotní politiku, do té doby nelze nic smysluplně budovat. Lze padnout vyčerpáním, máte-li dobré úmysly, ale nelze nic budovat (tvořit).

Pokračovat ve čtení „These regionální (krajské) zdravotní politiky I“

These regionální (krajské) zdravotní politiky II

II. odkladná péče

1. Odkladná péče je taková zdravotní péče, která nevyžaduje okamžité neodkladné řešení (ve smyslu Emergent, Urgent nebo Delayed). Pacient se může k takové péči objednat, takovou péči lze tudíž naplánovat, což u neodkladné péče z podstaty věci nelze. Do odkladné péče přirozeně řadíme i takovou péči, která se nazývá následnou péčí, často dlouhodobě poskytovanou, jakož i terminální péči paliativní.

2. Je nezbytné konečně si uvědomit a také respektovat, že odkladná péče je tou zdravotní péčí, která je poskytovaná většině stařenek a stařečků v domovech či sanatoriích pro seniory. Demograficky a ekonomicky bude seniorů přibývat a přibývat. A příbuzných, schopných a ochotných postarat se o své staré a nemohoucí, bude ubývat a ubývat. Proto je třeba tato sociální zařízení dostatečně saturovat taktéž kvalifikovaným zdravotnickým personálem, zejména registrovanými zdravotními sestrami. Ale nejen jimi, rovněž ošetřovatelkami, terapeutkami, jakož i dalším pomocným personálem. Domovy pro seniory jsou totiž více zdravotnickými než sociálními zařízeními.

Pokračovat ve čtení „These regionální (krajské) zdravotní politiky II“

These regionální (krajské) zdravotní politiky III

III. obecné poznámky na závěr

1. Když jsem v první části poukazoval na důležitost správného výběru ředitele nemocnice, málem bych zapomněl na jednoho pracovníka, jehož správný výběr je ještě důležitější než výběr onoho ředitele – a tím je lékařský náměstek.

  1. Toto je naprosto nejdůležitější osobnost v celé nemocnici, na tomto člověku záleží, zda a jak se nemocnice bude dále rozvíjet. Ten dává řediteli, jakož i ostatním managerům v nemocnici, ten nejzásadnější impuls – kudykam.

2. Zdravotním pojištovnám musí být konečně dána šance stát se skutečnými pojišťovnami, byť regulovanými státem, nikoliv jen výběrčími jakési „zdravotní daně“.

Pokračovat ve čtení „These regionální (krajské) zdravotní politiky III“