VOX POPULI, VOX DEI

Interpelace byla přednesena na 1. zasedání Zastupitelstva MSK

dne 5. listopadu 2020

 

Zastupitelé MSK, dámy a pánové,

Orlová 30%

Dolní Lutyně 32%

Rychvald 34%

Petřvald 31%

Doubrava 33%

Dětmarovice 32%

 

Přesně takový podíl občanů ze spádového 55 tisícového území orlovské nemocnice volilo v krajských volbách 2020 politické hnutí ANO.

Co z toho vyvozuji? Inu že významná část, možná že i většina, na tomto území žijících občanů je se stavem, jakým jim je poskytována veřejná zdravotní péče, nejen lůžková, spokojená a žádných změn není třeba.

A proto hluboce lituji, a omlouvám se za to, že jsem v uplynulých čtyřech letech tak naléhal na minulé krajské zastupitelstvo, aby uskutečnilo, dříve než bude cokoliv ve veřejném krajském zdravotnictví optimalizovat, měnit či reformovat, skutečnou analýzu zdravotního stavu obyvatel MSK, skutečnou analýzu sil a prostředků k zajištění veřejného zdravotnictví v kraji, a konečně aby vytvořilo, dohodlo se, na takové zdravotní politice, která by byla bývala průchodná, akceptovatelná, celým tím politickým spektrem. Tož nebudu již rušit, a to po celé vaše volební období, ten tak nezbytný klid pro vaši odpovědnou práci.

Tak jako státy vznikají, a po čase opět zanikají, na stejných myšlenkách, na stejných chybách, které jsou sdíleny napříč celou tam žijící a pracující a bavící se společností, tak i naše Ostravsko, a šířeji náš moravskoslezský kraj, vznikl na dobývání černého uhlí. Stačí se projít tím Landekem, tam máme přehledně zobrazenou naši historii za posledních 300 roků. Proto jsem se nestačil divit, jak jste se před pár měsíci předháněli, kdo dříve, kdo důkladněji a rovněž kdo rychleji zlikviduje to OKD a naše horníky a jejich rodiny. Jaká marnost.

Konečně bych rád vyjádřil přesvědčení stárnoucího zkušeného lékaře, že ta patálie covidí, co se hned tak nevidí, bude mít nejen obří negativní projevy, nýbrž a hlavně projevy pozitivní. Covid-19 není jenom nová nemoc. Je to báječný instrument na změnu celé společnosti. A šanci prosadit se v naší stále ještě svobodné a stále ještě demokratické společnosti máme všichni…

MUDr. Vít Mareček

Projevy (Symptoms and Signs) skutečně dlouhodobého, chronického a tak vražedného stresu našeho pana Hejtmana

Tento dopis byl zaslán všem krajským zastupitelům dne 6. února 2020. Po roce se začíná zřetelně ukazovat, jaký byl skutečný záměr a skutečné výsledky té tak adorované „optimalizace“ krajského zdravotnictví. Qui bono? A nic na tom nezmění ten bohorovný a tak lajdácký přístup odpovědných činovníků MSK. Hospodářský výsledek, ztráta, všech krajských nemocnic za rok 2019 činil více než mínus 82 milionů Kč, z toho NsP Karviná-Ráj hospodařila se ztrátou více než mínus 26 milionů Kč. Inu, z cizího krev neteče. A to ještě zatím nevíme, kolik prachů do těch krajských nemocnic doteklo z kraje tak nějak skrytě. Odhadem přes 150 milionů Kč. Z kapes daňových poplatníků. Jen tak dál…

  Pokračovat ve čtení „Projevy (Symptoms and Signs) skutečně dlouhodobého, chronického a tak vražedného stresu našeho pana Hejtmana“

URBI ET ORBI

URBI ET ORBI

Aneb jak byla zlikvidována funkční komunitní nemocnici v Orlové

 

Dne 13. března 2019 nad naší orlovskou nemocnicí smrtelně zahřmělo a opona se zatáhla. A to právě v roce, kdy uplyne 40 let od otevření stále moderního nemocničního areálu mezi těmi paneláky v Lutyni. Tohoto osudného dne totiž rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje všemi hlasy dočasně vládnoucích stran (ANO, ODS a KDU-ČSL) o doslova „rozkulačení“ naší všeobecné nemocnice v Orlové. Je pochopitelné, že ani všechny hlasy odpovědných opozičních stran v tom našem krajském zastupitelstvu (KSČM, ČSSD a SPD) nemohly zabránit tomu, aby takovéto veskrze nezodpovědné, totálně neodborné a pro naše pacienty vysoce nebezpečné rozhodnutí bylo nakonec skutečně přijato.

Pokračovat ve čtení „URBI ET ORBI“

Lež má krátké nohy – ale krásné…

Naši krajští politici se rozhodli „optimalizovat“ poskytování zdravotní péče ve svých, krajem zřizovaných, šesti nemocnicích.

Dopis všem váženým členům Výboru zdravotní a preventivní péče Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ze dne 10. července 2018.

Sdělení k mému dopisu z pera vedoucího Odboru zdravotnictví krajského úřadu a člena Výboru zdravotní a preventivní péče zastupitelstva kraje ze dne 12. září 2018

 

              JO, JO, KOMU NENÍ RADY, TOMU NENÍ POMOCI.     

(Jako nadpis jsem si dovolil použít aforismus básníka Jiřího Žáčka.)