Kult Kargo

„V Tichomoří žijí kmeny, které vyznávají kult kargo. Během války viděli, jak u nich přistávají letadla se spoustou užitečných věcí, a tak by rádi, aby tam ta letadla přistávala i teď. Postavili kvůli tomu cosi, co vypadá jako rozjezdové dráhy, po jejich stranách rozdělávají ohně, mají tam i dřevěnou chatrč pro muže, který tam sedí se dvěma kusy dřeva na uších jako sluchátky a s bambusovým prutem trčícím jako anténa – to je dispečer – a čekají, až letadla začnou přistávat. Všechno dělají přesně tak, jak to má být. Po formální stránce je to dokonalé. Vypadá to naprosto přesně jako tenkrát. Ale nefunguje to. Žádná letadla nepřistávají.“

Tato slova pronesl americký fyzik Richard Feynman (1918-1988) ve svém projevu k absolventům Caltechu v roce 1974 v přednášce nazvané „Kargokultické vědy: pár poznámek o vědě, pseudovědě a poučení, jak neklamat sám sebe“ (Feynman R. Radost z poznání. Aurora Praha 2003, 1. vydání, strany 274-276).

Pokračovat ve čtení „Kult Kargo“

Josef Charvát

„Tento způsob léta zdá se být poněkud nešťastným“, pravil klasik Důra již před 92 roky. Moje milovaná tchýně Marie opáčila, že kdy jindy má být teplo než v létě? A naše fenka Axa ani neotevřela své krásné velké oči a nadále vytrvala rozvalená na studené kamenné podlaze sklepa na naší podhorské chalupě.

No a já jsem si četl a četl v knížkách z pozůstalosti pana doktora Karla Foustky. A taky jsem si listoval ve svých knížkách, které jsem si za ty roky na tu naši chalupu dovezl. Letos mě nejvíce zaujaly různé knížky různých povídek Ivana Krause a zejména dva spisy akademika Josefa Charváta (1897-1984), s největší pravděpodobností největší osobnosti české medicíny minulého století. Skutečné potěšení pro tvořivého Ducha.

Pokračovat ve čtení „Josef Charvát“