Zdravice MUDr. Jana Hnízdila účastníkům pokojného setkání rodičů před začátkem školního roku na Masarykově náměstí v Moravské Ostravě v úterý 31. srpna 2021

Vážení a milí Ostravaci,

lituji, že nemohu být s vámi. V této chvíli se ale věnuji pacientům Hnízda zdraví. Poprosil jsem proto ostravské přátele, aby tlumočili můj vzkaz.

Covid není medicínský problém. Je to problém mocensko – politicko – ekonomický. Je to test inteligence, osobní zodpovědnosti, psychické odolnosti a etiky. Běžný virus a medicína byly brutálně zneužity. Pod záminkou ochrany zdraví je naše zdraví systematicky ničeno. Nemocní mocní, ve spolupráci s farmaceutickým byznysem a nadnárodními médii, zkoušejí, co všechno si necháme líbit, kam až mohou zajít.

Chtějí nás ovládnout, zotročit, zmanipulovat. Udusit v respirátorech, utestovat nesmyslnými testy, uočkovat nevyzkoušenou vakcínou. Jsou to bezohlední, draví, bezcitní psychopati. Kdo jiný by zakázal zdravým dětem zpěv a pohyb, týral je testy a očkováním, bránil jim v setkávání s kamarády? Sami děti buď nemají, nebo tyto trpí duševními nemocemi, nebo byly deportovány na Krym. Psychopaty, kteří ovládli naši zemi, nic nezastaví, znají jen sami sebe, peníze a moc.

Jediný, kdo je může zastavit, je každý z nás a všichni dohromady. Jedinou šancí, jak zachránit zdraví naše a našich dětí je žít zdravě, jejich šílené zákazy odmítnout. Braňme naše děti.

Všichni vy na Slezské, všichni vy, dím, hlubokých páni vy dolů, přijde den, z dolů jde plamen a dým, přijde den, zúčtujem spolu….!

Váš popírač, odmítač, dezinformátor a cyp Jan Hnízdil