Informace zastupitelům Statutárního města Ostravy

Odesláno všem zastupitelkám a zastupitelům Statutárního města Ostravy na jejich pracovní emaily dne 12. ledna 2018.

Vážení zastupitelé Statutárního města Ostravy !!!

Rád bych vás seznámil s vážným problémem, který se týká naší městské nemocnice (MNO). Poté, co jsem se přesvědčil, že tento vážný problém (pro mě z neznámého důvodu) nelze řešit a tudíž ani vyřešit s Radou SMO, obracím se přímo na vás, zastupitele lidu ostravského.

V průběhu Adventu jsem opakovaně argumentoval  a dokumentoval některým radním, včetně pana primátora a pana náměstka pro zdravotnictví, že „je cosi shnilého“ v MNO. A nic. Ticho po pěšině. Proč? Pokračovat ve čtení „Informace zastupitelům Statutárního města Ostravy“

Hlavně nezneklidňovat lidi pravdou

Odesláno všem zastupitelkám a zastupitelům Statutárního města Ostravy na jejich pracovní emaily dne 25. ledna 2018.

Poslyšte „obžalobu“, kterou vznáším na některé ostravské politiky. Tito jedinci se bláhově domnívají, že mohou se svěřenou mocí nakládat tak, jak se jim zrovna zamane. A hlavně beztrestně, že?               

Nastal čas, shodou okolností komunální předvolební, kdy je třeba ukázat prstem na ty z odpovědných ostravských politiků, kteří jsou „žábami na prameni“ dalšího rozvoje zdravotní a též  i sociální péče, určené občanům Ostravy.

Pokračovat ve čtení „Hlavně nezneklidňovat lidi pravdou“

Skóre 46 – 0 – 0

Odesláno všem zastupitelkám a zastupitelům Statutárního města Ostravy na jejich pracovní emaily dne 25. února 2018.

Vážení zastupitelé SMO,

tak jsem se konečně odhodlal a prokousal jsem se všemi těmi zápisy  ze všech těch zasedání Zastupitelstva SMO v tomto volebním období. Trvalo mi to několik hodin. Nakonec docela zajímavé čtení, ač to z počátku vypadalo na pěknou nudu.

Pozorný čtenář, ke kterým se již od dětství řadím i já, ihned pozná, že se tomu našemu městu skutečně věnujete. Zvláště mě zaujalo, že když se jednalo o záležitosti v řádu desítek či stovek tisíc korun českých, často jste nelitovali námahy a disputovali jste o tom celé hodiny. Inu, k veřejným penězům je přece třeba přistupovat s péčí řádného hospodáře. Tomu rozumím. Jsem rád, že k výkonu svých zastupitelských mandátů přistupujete s takovou odpovědností.

Pokračovat ve čtení „Skóre 46 – 0 – 0“

Informace primářskému sboru nejstarší ostravské nemocnice sedmdesát let poté

Odesláno všem váženým primářkám a primářům MNO, jakož i všem vrchním sestrám MNO na jejich pracovní emaily dne 25. února 2018.

Milé kolegyně, vážení kolegové,

v průběhu několika málo měsíců v závěru loňského roku jsem snad konečně pochopil, proč se v naší MNO dějí věci tak, jak se dějí. Docela mi kapal studený nepříjemný pot na ony obratle, které anatomové nazvali coccygeálními…

Nejlépe se vládne lidu porobenému, ustrašenému, nevzdělanému a navíc „spolupracujícímu“. Ano, těmi „spolupracovníky“ mám na mysli většinu z vás. Skutečně jste již rezignovali na to být svobodnými a hrdými lékaři? Pokračovat ve čtení „Informace primářskému sboru nejstarší ostravské nemocnice sedmdesát let poté“

Host vyhání vrchního, aneb Kozel Radovan zahradníkem

Odesláno elektronicky primáři Kozlovi, vedoucím pracovníkům MNO, všem žijícím ředitelům MNO, ostatním ředitelům nemocnic v Ostravě a všem lékařům sloužícím pohotovost na Fifejdách dne 1. března 2018.

Milý pane primáři,

překvapil jste mě, když jste mi jaksi neráčil vypsat ani jednu jedinou službu na LPS v měsíci březnu 2018. Mám silný pocit, že jste cosi důležitého přehlédl – Když já jsem na ostravské pohotovosti začínal, tak vy jste ještě tahal za sebou kačera…  Za těch pár měsíců, co předstíráte, že jste primářem „pohotovosti“, už bezpečně vím, co jste zač – profesně  i lidsky. Některé drobnosti mají totiž ohromnou vypovídací hodnotu.

Pokračovat ve čtení „Host vyhání vrchního, aneb Kozel Radovan zahradníkem“

Řidič sanitky Drgáč

Dopis Základní odborové organizaci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v Městské nemocnici Ostrava ze dne 6. listopadu 2017 jako důkaz Ovidiových slov o tom, že všechny pohromy začínají „malými“ věcmi. Můj děda mi vždycky kladl na srdce, že po lidech se nešlape. A taky že Pravda a Svoboda se musí hájit za každých okolností, i proti přesile. Psal se březen 1977 a profesor filosofie Jan Patočka právě podlehl stresům z dlouhotrvajících výslechů. A pokud se ptáte, jak odbory pomohly, tak vězte, že se na svého letitého řadového člena vykašlaly. Nezajímalo to ani ředitele MNO, natož pana primátora. No a ti odvážní hlídací psi demokracie, naše regionální média, rovněž mlčí – či spíše skučí?

V Moravské Ostravě dne 6. listopadu 2017

Pokračovat ve čtení „Řidič sanitky Drgáč“

Ostravské zdravotnictví

Zajímá vás co se skutečně děje v ostravském zdravotnictví?

Chcete se dozvědět více o ostravské zdravotnické „investiční tsunami“, která se nezadržitelně blíží?

Víte co je to „seniorská hrůza“ a jak se vůbec žije stařenkám a stařečkům v ostravských domovech pro seniory?

Lidé čtěte !!!