Město 4

Je libo lékařskou pohotovost?  Ale neříkejte…

 Už se pomalu začínám bát v té naší krásné, zelené, vzdušné a čisté Porubě chodit do hospod, které jsem měl vždycky tak rád – a kde vědí jak správně načepovat to pivo, které umí tak báječně potěšit tělo i ducha. Už se mi totiž nechce stále dokola odpovídat svým spolupijákům na otázku, proč když mají nějaký zdravotní problém a zrovna není k mání jejich praktik, tak proč když zajdou do té velké fakultní nemocnice, tak proč je, aniž by je častokráte jakkoliv vyšetřili, ženou (či spíše odhánějí jako dotěrný hmyz) do 11 km vzdálené nemocnice na Fifejdách? Upřímně řečeno nevím…

Pokračovat ve čtení „Město 4“

Tak pravila Jeho Magnificence…

 

Zpráva z tisku (citováno volně podle Lidových novin ze dne 12. prosince 2018): Děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity se znovu stane Arnošt Martínek, a to navzdory vážným pochybnostem o tom, zda byly v minulosti v pořádku přijímací zkoušky na tuto fakultu. Lata ve středu zdůraznil, že děkan odstoupí, prokáže-li se, že v minulosti opravdu při přijímaní studentů pochybil (Martínek, nikoliv Lata – poznámka VM). Podle Laty k pochybení došlo. Vedení lékařské fakulty to ale odmítá. Lata ještě pravil tato pozoruhodná a pro generace budoucích ostravských akademiků rozhodně zaznamenatelná slova: „Není důvod záležitost odkládat. Pokud Národní úřad pro akreditaci vysokých škol ČR zjistí pochybení děkana, Martinek odstoupí.“ (Zlatý voči, Vaše Magnificence! – poznámka VM). Lata rovněž Lidovkám ještě potvrdil, že se pochybení stala. Martínek ale tvrdí, že postupoval stejně jako jeho předchůdci. Martínek se při tom opírá o názor právníků, kteří prý tvrdí, že přijmout neúspěšné uchazeče mohl. Podle Laty se jednalo o desítky studentů, kteří sice přijímací zkoušky nezvládli, ale odvolali se – a Spectabiles (nejen tedy podvodník Martínek – poznámka VM) nakonec rozhodli o jejich přijetí…

Pokračovat ve čtení „Tak pravila Jeho Magnificence…“

Zdravotní politika 2

Čím je ostravské zdravotnictví zvenčí silně determinováno?

 

  1. Systémem všeobecného zdravotního pojištění, který stále není dotažený (už 29 roků) a ustrnul někde napůl cesty od národní zdravotní služby (OÚNZ,KÚNZ) ke skutečně funkčnímu systému, ve kterém si ZP mohou konkurovat.
  2. Porušováním Zákoníku práce, které by v civilizovaných zemích bylo naprosto neakceptovatelné a zavrženíhodné.
  3. Nedodržováním předpisů BOZP. Platí dtto co v bodě 2.
  4. Rozbitým specializačním vzděláváním lékařů. Český stát na mladé doktory doslova kašle.
  5. Předpotopní organizací práce nemocnic. Nebo také oněch pověstných „sto let za opicemi“.
  6. Nemoderní organizací práce ambulancí. Platí dtto co v bodě 5.
  7. Příliš malým rozsahem (a také kvalitou) dosud poskytované primární péče, čímž se neřešené problémy následně přesouvají neúměrně do péče sekundární a následně do péče terciární.
  8. Nebetyčným chaosem, a tudíž faktickou neexistencí, Regionálního systému poskytování zdravotní péče: neodkladné, odkladné, následné a

 

SUMA SUMÁRUM:  

Práce jak na gotické katedrále…