Projevy (Symptoms and Signs) skutečně dlouhodobého, chronického a tak vražedného stresu našeho pana Hejtmana

Tento dopis byl zaslán všem krajským zastupitelům dne 6. února 2020. Po roce se začíná zřetelně ukazovat, jaký byl skutečný záměr a skutečné výsledky té tak adorované „optimalizace“ krajského zdravotnictví. Qui bono? A nic na tom nezmění ten bohorovný a tak lajdácký přístup odpovědných činovníků MSK. Hospodářský výsledek, ztráta, všech krajských nemocnic za rok 2019 činil více než mínus 82 milionů Kč, z toho NsP Karviná-Ráj hospodařila se ztrátou více než mínus 26 milionů Kč. Inu, z cizího krev neteče. A to ještě zatím nevíme, kolik prachů do těch krajských nemocnic doteklo z kraje tak nějak skrytě. Odhadem přes 150 milionů Kč. Z kapes daňových poplatníků. Jen tak dál…

 

Hej vy krajští zastupitelé!

Mám pro vás všechny jednu dobrou zprávu. V tomto volebním období se na vás obracím ve věci krajského zdravotnictví skutečně naposledy. Bo dne 5. března 2020 to v té prťavé zasedačce na kraji praskne – a smradlavý vřed vyteče a bohužel mnohým z vás potřísní ty polobotky nebo ty lodičky. Ale na takovou špínu, smrad a bordel jste jistě za ta léta v „politice“ již dostatečně uvyklí, že?

A v čem spatřuji ty další a další a další projevy dlouhodobého, chronického a tak vražedného stresu našeho pana Hejtmana? Inu, není nad citace. Nejdříve z TV POLAR:

„Naopak hejtman Moravskoslezského kraje je přesvědčen, že optimalizace byla dobrým krokem.“

 „Na druhou stranu můžu říct, že už dneska karvinská nemocnice je v černých číslech. To znamená, že skutečně se začíná dostávat do kladných čísel, které potřebujeme,” řekl hejtman MSK Ivo Vondrák (ANO).“ 

 „V Karviné je vytvořen nový ortopedický tým a operativa tam funguje bez komplikací. Péče o pacienty bude zajištěna i v Orlové.“

A i ten nejservilnější lokální novinář si jistě položil (byť potají, aby to taťka Hejtman neslyšel) otázku, která se tak nabízí: Jestliže podle pana Hejtmana je ta rájská nemocnice v Karviné už v těch černých číslech, tak proč byl před pár dny vyhozen ten geniální ekonomický náměstek, alias ředitel Jirka Matěj, když se přece ta „optimalizace“ alespoň z ekonomického hlediska tak povedla? Inu Mouřenín dosloužil. Už chápete?

A ještě jedna, trochu delší, citace z magazínu politického hnutí Lečo Ostrava. A ta je, bohužel, i o většině z vás krajských zastupitelů. Nikomu ze zdravotníků v kraji samozřejmě nevadí, že většina našich krajských zastupitelů tomu zdravotnictví nerozumí. Avšak jste plně zodpovědní za hlasování o jeho osudu! A to, co jste učinili před rokem, když jste schválili tu „optimalizaci“ krajských nemocnic, která má v mnohých oficiálních materiálech zaměnitelný název „optimalizace krajského zdravotnictví“ (tj. včetně AGELu, MNO, FNO, KHN, městských nemocnic v Bohumíně či Odrách, četných ambulancí praktiků a specialistů, etc.), tak to je ostuda jak té Pozice, tak bohužel i té Opozice. A moc prosím krajské zastupitele od Socialistů, Komunistů a Japonců, aby se nedivili. Stačí se totiž podívat do předchozích hlasování v tomto volebním období – a tam to všechno máte. Třikrát (jako ten kohout v pohádce) jste tak nějak halabala hlasovali a schválili jakési „analýzy“ toho zdravotnictví v kraji. Jaká marnost. A že to byly naprosté pitomosti, které jsou v rozporu jak se zásadami provádění jakýchkoliv systémových analýz a rovněž v rozporu s moderními poznatky organizace zdravotnictví? Že vůbec nikdo z vás nemá ani šajn o tom, co to je skutečná zdravotní politika? A že jste nedávali pozor? A že jste cosi přehlédli? A že vás někdo „chybně“ informoval? Ale neříkejte…

„Na prosincovém jednání zastupitelstva kraje totiž vystoupil občan s peticí požadující odstoupení náměstka hejtmana pro zdravotnictví Martina Gebauera. Ve svém příspěvku popisoval neplnění slibů a nekompetentní kroky tohoto člena hnutí ANO z Karviné. Ve třetí minutě jeho řeči byl předsedajícím hejtmanem Ivo Vondrákem (ANO) poměrně arogantním způsobem upozorněn na to, že již uplynul čas určený k jeho vystoupení, ať „dokončí myšlenku“. Občan následně vyzval náměstka hejtmana pro zdravotnictví Gebauera, aby dostál svému slovu, že v případě útlumu zdravotní péče a hromadných výpovědí zdravotníků, bude sám rezignovat. Pokud by tak neučinil, vyzval vystupující občan a všichni podepsaní pod peticí radu kraje, aby náměstka odvolala. V momentě, kdy chtěl složku s peticí předat hejtmanovi, arogance Ivo Vondráka vygradovala, když petici od občana se slovy „dejte to tam někde bokem,“ převzít odmítnul.

Last but not least: V uplynulých dnech jsem si dovolil ten „luxus“ a informoval jsem ředitele všech krajských nemocnic o tom, že se mílovými kroky blíží důkladný hloubkový audit hospodaření všech krajských nemocnic, jakož rovněž i personálního (ne)zajištění všech krajských nemocnic v MSK. Tentokráte již nebudou kontrolu provádět ani kontrolní orgány zřizovatele, ani kontrolní orgány ministerstva zdravotnictví, nýbrž a právě již orgány činné v trestním řízení. Padni komu padni.

 

Tož tak.

 

Vít Mareček 

www.ostravskezdravotnictvi.cz

www.nemocniceorlova.cz

 

 

A co na to Karel Kryl?

Už opět ryjem držkou v zemi…

A kdy konečně začne „optimalizace“ těch AGELových nemocnic?

A kdy konečně začne „optimalizace“ té hornické nemocnice v Karviné?

A taky kdy konečně začne „optimalizace“ té městské nemocnice v Bohumíně?