Kult Kargo

„V Tichomoří žijí kmeny, které vyznávají kult kargo. Během války viděli, jak u nich přistávají letadla se spoustou užitečných věcí, a tak by rádi, aby tam ta letadla přistávala i teď. Postavili kvůli tomu cosi, co vypadá jako rozjezdové dráhy, po jejich stranách rozdělávají ohně, mají tam i dřevěnou chatrč pro muže, který tam sedí se dvěma kusy dřeva na uších jako sluchátky a s bambusovým prutem trčícím jako anténa – to je dispečer – a čekají, až letadla začnou přistávat. Všechno dělají přesně tak, jak to má být. Po formální stránce je to dokonalé. Vypadá to naprosto přesně jako tenkrát. Ale nefunguje to. Žádná letadla nepřistávají.“

Tato slova pronesl americký fyzik Richard Feynman (1918-1988) ve svém projevu k absolventům Caltechu v roce 1974 v přednášce nazvané „Kargokultické vědy: pár poznámek o vědě, pseudovědě a poučení, jak neklamat sám sebe“ (Feynman R. Radost z poznání. Aurora Praha 2003, 1. vydání, strany 274-276).

A ihned jsem si uvědomil, proč rovněž lékařský obor epidemiologie má blízko k oborům, které Richard Feynman trefně nazývá „kargokultickou vědou“. Také zdánlivě zachovávají postup a formu vědeckého bádání, ale něco podstatného jim uniká, protože letadla nepřistávají. A do toho časopis Reflex přinesl dne 15.10.2020 (na webu již 13.10.2020) rozhovor s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou, který je nejen usvědčeným zlodějem a podvodníkem, který je nejen neschopným zdravotnickým organizátorem, ale který je rovněž universitním profesorem v oboru hygieny a epidemiologie. A hnedka v titulce na webu to pořádně napálil: BĚŽNÍ LÉKAŘI LÉČÍ KONKRÉTNÍ LIDI. MY EPIDEMIOLOGOVÉ CELOU POPULACI. VŠECHNO VYŘEŠÍ VAKCÍNA.

A najednou to došlo i mě, zkušenému stárnoucímu lékaři – kargo efekt. Proč by vlastně měli naši pacoši nadále ztrácet čas s náma běžnejma felčarama, když to ti hygienicko-epidemiologičtí Šíbři vezmou jedním vrzem – a vyléčí celou populaci. Bingo!

A Richard Feynman ještě pokračoval: „Teď by se samozřejmě slušelo, abych Vám řekl, co oněm oborům uniká. Ale tohle objasnit by bylo stejně obtížné, jako vysvětlit těm domorodcům v jižním Pacifiku, jak mají postupovat, aby trochu zbohatli. Nestačí jim poradit něco jednoduchého, jako třeba jak mají změnit tvar antény. Ale jedné věci, která všem kargokultickým vědám chybí, jsem si všiml. Je to zásada, kterou, jak všichni doufáme, jste si osvojili studiem přírodních věd – nikdy jsme o ní explicitně nemluvili, prostě doufáme, že vám ze všech těch příkladů vědeckého bádání přešla do krve. Snad je tedy na místě se o ní zmínit explicitně teď. Jde o jistý druh vědecké integrity, o princip vědecké práce, který spočívá v naprosté poctivosti, zacházející až do krajních mezí.

Všechny drobnosti, které by mohly zpochybnit vaši interpretaci, musí být uvedeny – pokud o nich víte. A když jste si vědomi, že se něco nepovedlo, nebo je tu aspoň ta možnost – vysvětlete to. Když třeba vypracujete teorii, musíte spolu s fakty, která s ní souhlasí, uveřejnit i všechna fakta, která s ní nesouhlasí. Pak tu je ještě jeden, jemnější aspekt. Když vyjdete z řady faktů a vytvoříte nějakou komplikovanou teorii, musíte se ujistit, že až budete vykládat, co všechno vaše teorie vysvětluje, nebudou to ty věci, ze kterých jste na začátku vyšli, že ta teorie ve své konečné podobě objasňuje i něco jiného.

Abych to shrnul: jde o to, že musíte dát ostatním podle možností všechny informace, aby s jejich pomocí mohli sami posoudit význam vašeho příspěvku; neuvádět jen informace, které vedou k úsudku jedním nebo druhým směrem.“

A co na to Karel Kryl?

Covid-19 není pouhá nová nemoc. Je to báječný instrument na změnu společnosti. A to ve smyslu změny celých civilizací, nejen naší civilizace Západu, ale všech existujících civilizací – tedy i Islámské, Budhistické, Hinduistické, Čínské, Japonské, Pravoslavné i Africké…