Seniorská hrůza – jaký problém řešíme?

  1. Domovy pro seniory (DD) jsou dnes vnímány pouze jako zařízení, poskytující sociální služby. Přitom většina klientů těchto domovů pro seniory jsou chronicky nemocní a nemohoucí pacienti, vyžadující     ve své většině nejen celodenní ošetřovatelskou péči, ale rovněž                      i celodenní zdravotní péči.

 

  1. Léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN) poskytují následnou dlouhodobou ošetřovatelskou a lékařskou zdravotní péči. Stávající legislativní požadavky na věcné, technické a zejména personální vybavení těchto zdravotnických zařízení neumožňují, aby personál LDN mohl těmto pacientům poskytovat skutečně moderní ošetřovatelskou a zdravotní péči, odpovídající dosaženému stupni vývoje české společnosti v oblasti solidarity a equity.