Náš pan primátor Tomáš Macura

Email ze dne 24. listopadu 2017, který mi zaslal „pobouřený“ a „korektní“ pan primátor, nazvaný „Re: Je ředitel Uhlig jenom loutka, nebo taky zbabělec?“

 

Vážený pane doktore,

máme domluvený termín společné schůzky a já si umiňoval, že na Vaše maily nebudu až do našeho setkání reagovat. Váš poslední příspěvek mě nicméně vede k tomu, abych Vám již bez dalších okolků sdělil, že se chováte jako blázen. Ať jsou Vaše úmysly sebelepší, forma, kterou jste zvolil a která jde daleko za hranice lidské slušnosti, Vaše postoje – alespoň v mých očích – zásadním způsobem znedůvěryhodňuje.

Prosím Vás tedy, abyste svých prakticky každodenních emocionálních výlevů distribuovaných skrze oficiální elektronickou poštu nemocnice desítkám nešťastných příjemců zanechal, anebo – nemůžete-li z důvodu nějaké poruchy jinak – abyste mě alespoň napříště vynechal ze seznamu adresátů.

Jsem připraven se Vám v domluveném termínu věnovat a doufám, že svá radikální tvrzení doložíte adekvátními argumenty nebo důkazy.

Děkuji,

Tomáš Macura

-o-o-o-

Jistě uznáte, že bylo mou občanskou povinností panu primátorovi co nejdříve odpovědět. Následuje moje odpověď z téhož dne 24. listopadu 2017, kterou jsem nazval „Co si skutečně myslíte pane primátore, je ředitel Uhlig jenom loutka, nebo taky zbabělec?“.

 

Vážený pane primátore,

pokud si člověk nechce nechat líbit praktiky „managerů“ (a že jich je, zejména ve státních a komunálních firmách a organizacích), může se nezúčastněným  skutečně jevit jako „blázen“, jak píšete. Tak jako Vy nemůžete být jiný než jste, tak ani já, vážený pane primátore, nemohu být jiný než jsem.Tento email píšu jen a jen Vám, protože stále ještě doufám, že jste odpovědný komunální politik. Věřte, že bizarní skutečnost nemůže být srozumitelná bez stejně bizarní analýzy.

Při naší schůzce budete moci sám posoudit sílu mých argumentů. Nejde o to, zda mám já pravdu, nýbrž kde je Pravda. Nicméně již nyní Vám musím upřímně sdělit, vážený pane primátore, že i Vy osobně, jako nejvyšší komunální politik v Ostravě, máte svůj nezpochybnitelný podíl na současné více než neuspokojivé situaci a událostech v naší starobylé městské nemocnici. Při naší plánované schůzce Vám položím několik otázek, které Vám nejspíše nebudou vůbec příjemné, ale jestliže i Vy jste dopustil, aby se ředitel Uhlig se svou „bandou loupežnickou“ choval nejen ke mně tak, jak se bezostyšně chová, nedá se nic dělat. PADNI KOMU PADNI!

Jen pro „osvěžení“ Vaší paměti, tento text stále „visí“ na webu MNO:

„V pondělí 1. srpna 2016 byl do funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava uveden MUDr. Petr Uhlig. Slavnostního aktu se chopil ostravský primátor Tomáš Macura a náměstek primátora pro sociální věci a zdravotnictví Michal Mariánek. Slavnostního jmenování se účastnili primáři, vrchní sestry a ostatní vedoucí pracovníci.

Úvodního slova se ujal primátor Tomáš Macura, který vyjádřil své přesvědčení, že nový ředitel bude mít pevnou půdu pod nohama a k tomu dodal: „Pevně věřím, že Městská nemocnice Ostrava má už za sebou přechodné období bezvládí a s řádným novým vedením vykročí vstříc novým i připravovaným projektům. A že se nejedná jen o slova, ale došlo už k činům, svědčí fakt, že zastupitelstvo města schválilo ještě před prázdninami nový investiční fond. Pro rozvoj nemocnice je nachystáno 250 milionů korun.“

 

Tolik citace. To jste se teda trefil, jen co je pravda! Ujišťuji Vás, že to, co označujete za moje „každodenní emocionální výlevy“ jsou právě a pouze racionálně uskutečňované kroky k nápravě nejen ostravského zdravotnictví. Ten neskutečný šlendrián, na kterém se rovněž podílí i spousta komunálních politiků, musí už skončit!

Nicméně stále mi jde především o tu zdravotní politiku. Všechno ostatní jsou prkotiny, jakási pěna dnů, které časem vyvanou.

Podle mě se zlobíte zcela zbytečně na „zrcadlo ostravské politiky“, které ovšem aktivně spoluvytváříte, že? Nevěřím, že v jiných oblastech našeho veřejného života je tomu diametrálně jinak. Ujišťuji Vás, že moji četní pacienti mají na mě úplně jiný názor než jste právě vyjádřil Vy, nebo ta „banda loupežnická“ ředitele Uhliga.

Zdraví Vás a klidnou mysl Vám přeje – ANO, bude líp!

Vít Mareček