Náš pan náměstek Michal Mariánek

Email ze dne 9. dubna 2018 zaslaný řediteli MNO a odpovědným ostravským komunálním politikům, nazvaný „Smutnému Péťovi, aby se aspoň trochu pousmál!“ 

Smutný Péťo,

tak jsem si přečetl, že vám skončila ta chřipková epidemie a že už nebudete mít „overcrowded“ ten urgentní příjem a zejména tu interní ambulanci. Ale to víš, že budete a bude to horší a horší. Nebo to ani netušíš?

A víš proč? Inu jaký pán, takový přece krám. Copak si skutečně s tou kádrovačkou a zbylým lékařským náměstkem myslíte, že nějaký skutečně dobrý a zkušený internista bude s vámi riskovat svou pověst? A jenom za 100 litrů? Blázínku!

A lidí nebude ubývat ani na té LPS/LSPP a představ si, že 15 až 25 % z nich bude vyžadovat došetření a i hospitalizaci v nemocnici. To jsou dneska ale lidi, co?

Jenom mi stále nejde na rozum, proč se v té MNO tak trápíš. Opravdu již jen odevzdaně čekáš na ránu z milosti?

Srdečně Tě zdraví Vítek

-o-o-o-

A takto mi náš pan náměstek toho samého dne 9. dubna 2018 odpověděl.

To se s tím nedá nic dělat?

MM

-o-o-o-

Moc se mi nechtělo, ale když znáte skutečné řešení, tak se snažíte pomoci i když si nejste vůbec jistí, zda to má ještě s takovými lidmi (čtěte „fachidioty“, to je z němčiny) vůbec nějaký smysl. Proto jsem našemu panu náměstkovi dne 10. dubna 2018 takto stručně, leč odborně vyčerpávajícím způsobem odpověděl.

Ale to víte, že dá, pane náměstku. Avšak smutný Péťa a jeho parta vrcholových managerů to fakt nedá! Podle činů poznáte je…

Nemocnice ve 21. století musí mít moderně organizovaný způsob práce jak při poskytování neodkladné péče, tak rovněž péče odkladné a na ni navazující péče následné. Ve stručnosti moderní nemocnice musí mít (1) skutečné pohotovostní oddělení (urgentní či centrální příjem prosím nestačí) a rovněž musí mít např. zavedený (2) tzv. sdílený fond lůžek. A taky ji musí (3) řídit skuteční manageři. Pokud máte zájem o podrobnosti, pak jsou uvedeny například v mých článcích ve Zdravotnických novinách.

 

Váš VM