These regionální (krajské) zdravotní politiky III

III. obecné poznámky na závěr

1. Když jsem v první části poukazoval na důležitost správného výběru ředitele nemocnice, málem bych zapomněl na jednoho pracovníka, jehož správný výběr je ještě důležitější než výběr onoho ředitele – a tím je lékařský náměstek.

  1. Toto je naprosto nejdůležitější osobnost v celé nemocnici, na tomto člověku záleží, zda a jak se nemocnice bude dále rozvíjet. Ten dává řediteli, jakož i ostatním managerům v nemocnici, ten nejzásadnější impuls – kudykam.

2. Zdravotním pojištovnám musí být konečně dána šance stát se skutečnými pojišťovnami, byť regulovanými státem, nikoliv jen výběrčími jakési „zdravotní daně“.

  1. Je naprosto zcestná představa, aby ZP vytvářely jakousi síť smluvních poskytovatelů. To je přece role státu a přeneseně krajů. Nebojme se, naši pacienti budou zcela správně a neomylně „hlasovat nohama“.
  2. ZP by měly přestat vymýšlet „preventivní“ programy a různé jiné „novoty“ (notabene za peníze svých pojištěnců) a měly by se konečně soustředit na tvorbu skutečných pojistných programů, kterými si budou konečně konkurovat. Jinak nedává pražádný smysl mít tady těch zbylých 7 ZP. Pokud toho nejsou ZP reálně schopny, nezbyde než se pokorně vrátit k národní zdravotní službě.
  3. Úředníci zdravotních pojišťoven (byť vládnoucí spoustou cizích peněz) z principu nemohou tvořit pravidla hry veřejného zdravotnictví. Mohou pouze na vyžádání dodávat nezbytné podklady a výpočty. A to bude velmi cenná pomoc pro nastavení parametrů systému regionálního (krajského) zdravotnictví.
  4. Ceník zdravotních výkonů musí být konečně vydán v korunách českých, ale to považuji v roce 2018 za „nošení sov do Athén“. Pomiňme, že stávající ceny často ani nepokrývají náklady poskytovatelů zdravotní péče. Rovněž pomiňme existující rozdílné úhrady rozdílným poskytovatelům za stejné výkony. Nyní je velmi důležité konečně zkoncovat s těmi zatracenými body.

3. Pokud budou konečně stanovena jasná „pravidla hry“, tj. podmínky, za kterých se tvoří a realizuje regionální zdravotnický systém (bez ohledu na to, která parta politiků je zrovna u kormidla), potom je vcelku jedno, kolik hráčů, kolik teamů, bude chtít tuto hru hrát.

  1. Vždyť například Ligu mistrů ve fotbale také chce hrát a vyhrát X teamů, avšak do základních skupin se jich probojuje jen pár. Všichni ovšem ví nejen o co se hraje, ale také podle jakých pravidel. (Toto je základní výzva pro kteréhokoliv politika.)
  2. Díky trpělivému úsilí některých odborníků, vedených MUDr. Pavlem Vepřekem, máme od podzimu 2017 k dispozici výborný text „Zdravotnictví 2.0 Manuál pro nového ministra zdravotnictví“, od kterého se můžeme reálně odrazit na celostátní úrovni. Tato pravidla hry platná pro celostátní systém poskytování zdravotní péče, zejména jeho ekonomickou stránku, jsou důležitá. Avšak základem praktické organizace zdravotnictví musí být opakovaně zmiňovaný regionální systém (tj. krajský, ale vzhledem k často velmi malým krajům třeba i nadkrajský). Jinak to fungovat nebude, resp. bude to fungovat jako dosud, a drobné kosmetické změny systému budou i nadále, často s fanfárami, vydávány za významné systémové změny.

MUDr. Vít Mareček
praktický a pohotovostní lékař
t.č. v Moravské Ostravě
Mobil: 777 408 940
Email: vitmarecek7@gmail.com
Web: www.ostravskezdravotnictvi.cz

Ver20180603