Tak pravila Jeho Magnificence…

 

Zpráva z tisku (citováno volně podle Lidových novin ze dne 12. prosince 2018): Děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity se znovu stane Arnošt Martínek, a to navzdory vážným pochybnostem o tom, zda byly v minulosti v pořádku přijímací zkoušky na tuto fakultu. Lata ve středu zdůraznil, že děkan odstoupí, prokáže-li se, že v minulosti opravdu při přijímaní studentů pochybil (Martínek, nikoliv Lata – poznámka VM). Podle Laty k pochybení došlo. Vedení lékařské fakulty to ale odmítá. Lata ještě pravil tato pozoruhodná a pro generace budoucích ostravských akademiků rozhodně zaznamenatelná slova: „Není důvod záležitost odkládat. Pokud Národní úřad pro akreditaci vysokých škol ČR zjistí pochybení děkana, Martinek odstoupí.“ (Zlatý voči, Vaše Magnificence! – poznámka VM). Lata rovněž Lidovkám ještě potvrdil, že se pochybení stala. Martínek ale tvrdí, že postupoval stejně jako jeho předchůdci. Martínek se při tom opírá o názor právníků, kteří prý tvrdí, že přijmout neúspěšné uchazeče mohl. Podle Laty se jednalo o desítky studentů, kteří sice přijímací zkoušky nezvládli, ale odvolali se – a Spectabiles (nejen tedy podvodník Martínek – poznámka VM) nakonec rozhodli o jejich přijetí…

Zpráva z tisku (citováno volně podle Moravskoslezského deníku ze dne 17. prosince 2018): Znovuzvolený rektor Ostravské univerzity „požehnal“ znovuzvolenému děkanovi zdejší lékařské fakulty těmito slovy: „Martínka jsem děkanem jmenovat musel. Pokud bych tak neučinil, musel bych k tomu mít důvod.“ Lata dále zdůraznil, že děkan Martínek odstoupí, prokáže-li se, že v minulosti při přijímání studentů pochybil. Podle pana rektora je zároveň mimo jakoukoliv pochybnost, že se při přijímacím řízení na prestižní fakultu Ostravské univerzity podvádělo – a to po celou dlouhou dobu osmi let trvání této povedené fakulty, tedy za každého z dosud známých pánů děkanů. A pan rektor na závěr ještě dodal: „Pokud Národní úřad pro akreditaci vysokých škol ČR potvrdí moje pochybení, Martínek určitě odstoupí.“

Last but not least: Mluvčí ostravské lékařské fakulty Ing. Hana Hanke už dříve ČTK řekla, že vedení lékařské fakulty považuje informace o údajné manipulaci s přijímacím řízením za tendenční s cílem poškodit dobré jméno fakulty i univerzity. „Kategoricky odmítáme, že by přijímání studentů na Lékařskou fakultu OSU probíhalo jakkoliv nestandardně“, uvedla mluvčí. Podle ní byli studenti vždy přijati v souladu se zákonem o vysokých školách.

 

QUO USQUE TANDEM?

A co na to Karel Kryl?

Je to hnus, Velebnosti, nebo snad ne?