Zdravotní politika 2

Čím je ostravské zdravotnictví zvenčí silně determinováno?

 

  1. Systémem všeobecného zdravotního pojištění, který stále není dotažený (už 29 roků) a ustrnul někde napůl cesty od národní zdravotní služby (OÚNZ,KÚNZ) ke skutečně funkčnímu systému, ve kterém si ZP mohou konkurovat.
  2. Porušováním Zákoníku práce, které by v civilizovaných zemích bylo naprosto neakceptovatelné a zavrženíhodné.
  3. Nedodržováním předpisů BOZP. Platí dtto co v bodě 2.
  4. Rozbitým specializačním vzděláváním lékařů. Český stát na mladé doktory doslova kašle.
  5. Předpotopní organizací práce nemocnic. Nebo také oněch pověstných „sto let za opicemi“.
  6. Nemoderní organizací práce ambulancí. Platí dtto co v bodě 5.
  7. Příliš malým rozsahem (a také kvalitou) dosud poskytované primární péče, čímž se neřešené problémy následně přesouvají neúměrně do péče sekundární a následně do péče terciární.
  8. Nebetyčným chaosem, a tudíž faktickou neexistencí, Regionálního systému poskytování zdravotní péče: neodkladné, odkladné, následné a

 

SUMA SUMÁRUM:  

Práce jak na gotické katedrále…