Poznámky pro pana premiéra (1)

Poznámky pro pana premiéra

 Poslední aktualizace textu: 12. března 2020

 

Návrhy medicínské a technické, jak ochránit (zachránit) co nejvíce starých a nemocných obyvatel ČR od zbytečně těžkého průběhu infekce SARS Cov-2 a rovněž od zbytečných úmrtí

  

I. Návrhy medicínské

  1. Ponechat zákazy návštěv v nemocnicích, v domovech pro seniory, v zařízeních kolektivní péče, jakož i ve věznicích. Avšak zrušit všechny výjimky.
  2. Co nejdříve otestovat veškerý zdravotnický personál v zemi (lékaře, sestry, laboranty, ošetřovatele) na přítomnost nákazy SARS Cov-2. Testy různého typu nakoupit ze zahraničí – zejména z Německa, Švýcarska, Číny, Koreje, a z Izraele. Pozitivní zdravotníky poslat do domácí karantény (ponechat plný plat). Ostatní ponechat ve službě bližnímu, včetně neomezených přesčasů. A opakovaně testovat.
  3. Umožnit lidem, aby si za své peníze mohli nechat provést testy na nový koronavirus v soukromých i veřejných laboratořích.
  4. Hledat všechny cesty k tomu, aby nákazu SARS Cov-2 prodělalo co nejdříve cca 60-70 procent obyvatel na území našeho státu. Jinak staré a nemocné neochráníme. Toto je klíčové léčebné a preventivní opatření!
  5. O všech opatřeních ve prospěch veřejného zdraví bude rozhodovat „Krizový štáb českých lékařů“. Jeho odborné závěry budou závazné pro Vládu ČR. Bez další diskuse. V čele bude lékař, který bude po přechodnou dobu rovněž jmenován jedním z místopředsedů Vlády ČR s právem veta v otázkách zdraví obyvatel.

 

II. Návrhy technické a jiné

  1. Je třeba ochránit, se zbraní v ruce, celý prostor historické Mittel Europe. To znamená nejen státy V4, ale rovněž Německa, Rakouska, Slovinska, Chorvatska. Eventuálně rovněž i Srbska a Švýcarska a Lichtenštejnska.
  2. Do zvládnutí pandemie (do doby ústupu těžce nemocných a mrtvých) neprodyšně uzavřít hranice Mittel Europe pro všechny – nikdo ani tam, ani ven. Podle vzoru USA, Číny či Izraele.
  3. Nepovolit nikomu z občanů ČR návrat bez povinné karantény. Nikoliv doma, ale pod dohledem státu.
  4. Otevřít opět všechny školy v ČR a pokračovat ve výuce.
  5. Povolit všechny kulturní a sportovní akce. Lidé si sami rozhodnou, kam a proč půjdou či nepůjdou.

 

Další návrhy posléze…

 

MUDr. Vít Mareček

+420 777 408 940

vitmarecek7@gmail.com