Poznámky pro pana premiéra (3)

Poslední aktualizace textu: 23. března 2020

  

Motto

 

Není ostudou změnit chybně zvolenou strategii.

Některé taktické postupy mohou, navzdory chybně zvolené strategii, mít i částečný úspěch, což je zvláště nebezpečné z dlouhodobého hlediska.

Některé taktické postupy, které jsou racionální a byly i přijaty včas, nemají a nebudou mít takový efekt, jaký by měly mít, neboť jejich realizace byla a jest polovičatá.

A již několik dní z merita věci můžeme jen „hasit spáleniště“, bohužel nic víc.

 

Rady medicínské

 

Testovat se, testovat se, testovat se. Jakýmikoliv diagnostickými sety. Výsledky testů správně interpretovat!

Jako pomocné a levné vyhledávání možných nakažených (a už i nemocných) měřit tělesnou teplotu. Všude a všem!

Aktivovat armádní zdravotníky a rozvinou všechny polní nemocnice, které má Armáda ČR k dispozici (dvě?, nebo tři?).

Připravit jedinou v současnosti existující léčebnou metodu – a to léčbu sérem osob, které nákazu Covid-19 prodělaly a uzdravily se.

Od všech osob, které zemřou na těžké záněty plic posmrtně provést diagnostiku etiologického agens.

Ochrannými pomůckami (rukavicemi, rouškami, respirátory, brýlemi, štíty, obleky) přednostně zásobovat zdravotníky. Teprve poté další pomáhající profese (policisty, hasiče, vojáky, prodavače, úředníky).

V každém kraji otevřít jednu samostatnou infekční nemocnici. Protože vyčleňovat kapacity v jednotlivých nemocnicích pro tuto diagnózu je hrubě chybným taktickým manévrem, který přispěje ke kolapsu našeho zdravotnictví.

 

Rady ekonomické

Naše ekonomika je v důsledku již přijatých opatření Vlády ČR naprosto paralyzovaná. Je, obrazně řečeno, ve stádiu klinické smrti. Resuscitace je v této chvíli stále ještě možná.

Je třeba ihned znovu otevřít naše podniky a obchody.

Stejně je třeba ihned opět otevřít všechny úřady, školy, knihovny, divadla, kina, sportoviště. A taky hospody.

 

Rady politické

Otevřít naše hranice a bránit společný životní prostor s Německem, Rakouskem, Švýcarskem, Slovenskem, Polskem, Maďarskem a Slovinskem.

Do čela Ústředního krizového štábu jmenovat ministra obrany.

 

A stále mějme prosím na paměti – je to Apokalypsa.

 

MUDr. Vít Mareček

+420 777 408 940, +966 501 220 587

 vitmarecek7@gmail.com  

 www.emergencycare.cz

 

Přehled dosud vydaných zpráv

  1. Poznámky pro pana premiéra (1) ze dne 12. března 2020
  2. Poznámky pro pana premiéra (2) ze dne 14. března 2020
  3. Několik rad novým vůdcům národa českého v době koronavirové Apokalypsy ze dne 19. března 2020