Aplikace konvalescentní plasmy obsahující SARS-CoV-2 specifické protilátky

Vladimír Kalina, Lausanne, Švýcarsko

Vít Mareček, Ostrava, Bohemia

 

1. Aproximace průběhu onemocnění Covid-19

Průběh onemocnění Covid-19 je hlavně dán iniciální infekční dávkou a rychlostí s jakou je mobilizovaná maximálně možná imunitní odpověď daného organismu podle celkového klinického stavu pacienta.

Rychlost propagace viru faryngonasání cestou může být relativně pomalá, ale i tak, v mnohých případech, imunitní systém nestačí likvidovat nákazu. Je to situace, kdy

Gv (nt /(no x  h)  >>  Ki (nt /(no x  h)

Kde

no  =  iniciální efektivní počet aktivních virových jednotek v čase to

nt   =  efektivní počet aktivních virových jednotek v čase t (h)

Gv  =  rychlost propagace viru

Ki   =  rychlost likvidace viru imunitním systémem

Na principu obou uvedených rychlostí by mohl být elaborován model, který by bral v úvahu různé inhibující faktory.

 

Po infekci se situace zhoršuje pomalu, ale přesto. Hodnota nt narůstá exponenciálně.

Když je po počátečních relativně mírných symptomech zachvácen již celý dýchací systém, rozšířený plicní zánět snižuje původní efektivní rychlost Ki ničení virových částic. Počet virů napadajících plicní tkáň pak rychle roste.  Při rozšířeném zánětu plic a silně omezené dýchací schopnosti totiž dochází  k narušení ventilační rovnováhy pO2/pCO2  v krvi. Tento kritický stav pak logicky snižuje efektivnost celé kaskády imunitních funkcí což je dáno snížením poměru  pO2/pCO2  a nižším pH. V této fázi může efektivně pomoci jen extrakorporální okysličování, které napraví ventilační rovnováhu. Jen za těchto podmínek má smysl aplikovat hyperimunní sérum (Indikace 1).

2. Optimální léčebný postup

Po prokázané infekci a pozorování prvních typických symptomů, hyperimunní sérum by se mohlo aplikovat ihned. Buď samostatně, nebo i v kombinaci s již existujícími antivirálními léky, které prokázaly účinnost proti Ebola a MERS, ale i s léky, které se nově zkoušejí.  Ovšem to je dáno okolností, že sérum bude dostupné v dostatečném množství pro potenciální pacienty.  Důležitá je okolnost, aby  onemocnění nedošlo do stadia, kdy dochází k narušení ventilační rovnováhy a kdy může být inhibovaná vyvolaná imunitní odpověď (Indikace 2).

 

Poslední úprava textu: 28. března 2020

Verse 1.0