Hejtmanskej Vandrák (Ivo) lže, jako když ten rektorskej Lata (Jan) tiskne

Smrtelný zápas ostravské lékařské fakulty, ale rovněž i ostravské fakultní nemocnice, jakož i celé pozoruhodné ostravské univerzity, se blíží ke svému ponurému závěru. Ostatně co čekat od „pacienta v agónii“?

Není nad citace („perly“) jak z regionálního, tak rovněž i z celostátního tisku:

„Akreditační spis jsme poctivě připravovali zhruba dva roky. O tom, že byl spis připraven dobře, svědčí fakt, že se výtky ze strany pracovní komise Národního akreditačního úřadu a odborného zpravodaje týkají výhradně nedostatečného personální zabezpečení vedení klinik a ústavů odpovídajícím počtem docentů a profesorů. Podle komise jde ale o výtky natolik závažné, že se rozhodla doporučit Národnímu akreditačnímu úřadu akreditaci nakonec neudělit,“ vysvětluje vážnost situace děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Arnošt Martínek.

„Studenti jsou u nás jako doma, mají tady zázemí skvěle vybavených výukových pracovišť i široké možnosti budoucího uplatnění… Tito absolventi jsou velmi dobře připraveni. My potřebujeme medicínu omladit, region stárne…, zdůraznil ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant.

„Výtkám Národního akreditačního úřadu rozumíme, nicméně v některých oborech chybí odborníci s potřebnou akademickou erudicí v celé republice. Ale co je nesmírně důležité – nikdy nebyla zpochybněna kvalita samotné výuky či dokonce kvalita absolventů,“ řekl rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

„Ale vrcholem bylo vyjádření pana Iva Vondráka, poslance Sněmovny, hejtmana severomoravského kraje za ANO a, což je ještě více zarážející, bývalého rektora jiné univerzity v Ostravě. Takže by se předpokládalo, že se v dané problematice orientuje. Zprávu sice nečetl, ale domnívá se, „že ta doporučení, co mají učinit, tak už byla učiněna, takže pevně věřím, že se to co nejdříve podaří dojednat, aby bylo nebezpečí (myšleno omezení akreditace V.D.) odvráceno. Pokud by to ale dále hrozilo, tak bychom museli zahájit politická jednání s ministerstvem školství i ostatními. Jak souvisí politika s netransparentnosti a nefunkčním systémem kontroly na Ostravské univerzitě? Jakou podobu tato jednání budou mít? Ministerstvo do tohoto procesu přeci podle zákona vůbec nesmí vstupovat! A kdo budou ti ostatní? Bude se jednat s členy Rady či „aparátem“ s cílem je ovlivnit, zastrašit, uplatit?“, napsala na svém blogu paní profesorka Vladimíra Dvořáková, dlouholetá předsedkyně Akreditační komise vysokých škol ČR.

A ještě dodala: „Jako bývalá předsedkyně Akreditační komise vím, že Ostravsko má nesporně intelektuální potenciál pro kvalitní univerzitní prostředí. Ale to je dlouhodobě likvidováno bojem politicky krytých univerzitních klik soupeřících o přístupy k finančním zdrojům, které k rozvoji univerzitního prostředí dlouhodobě nepřispívají. To vedlo a vede k odchodům špičkových odborníků, na nichž by naopak měla univerzita stavět. Politické tlaky jsme vnímali i kdysi za Akreditační komise, ale takto otevřené hrozby, jak zazněly od pana poslance a hejtmana Iva Vondráka, jsme od politika nikdy nezažili.

 

Pokud máte zájem o další podrobnosti, pak neváhejte a začtěte se do níže doporučených citací:

https://lf.osu.cz/25009/fakultu-v-usili-o-ziskani-akreditace-podporuje-kraj-mesto-i-nemocnice/

https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/udrzet-lekarskou-fakultu-v-ostrave-je-klicove–shodli-se-zastupci-univerzity–nemocnic–mesta-i-kraje-147620/

https://www.lidovky.cz/domov/soumrak-nad-ostravskou-medicinou.A200621_193634_ln_domov_ceh

https://www.lidovky.cz/relax/veda/byt-vrahem-bal-bych-se-dnes-na-miste-cinu-treba-jenom-dychat-hodnoti-soudni-lekar-igor-dvoracek.A200617_114133_ln_veda_ape?zdroj=vybava_recombee

http://blog.aktualne.cz/blogy/vladimira-dvorakova.php?itemid=34253

 

Je třeba všem všímavým, vnímavým a dosud neokoralým Ostravakům, jakož i všem slušným a vzdělaným lidem v tom našem Moravskoslezském kraji připomenout:

že na ostravskou lékařskou fakultu byla podvodně přijata rovněž vnučka pana děkana Arnošta Martínka. A vadí to snad tady někomu?

že dlouholetý ředitel ostravské fakultní nemocnice a krátce rovněž ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček nikdy neměl zájem „organizovat a řídit“ fakultní nemocnici. Měl totiž jiné zájmy – numizmatické a tak. A vadí to snad tady někomu?

že jediným odpovědným lékařským akademikem v důležité funkci děkana, a rovněž šéfchirurga výukové nemocnice, byl pan profesor Pavel Zonča, kterého ovšem záhy vyštvali a poplivali. Nyní tak místo našich pacientů léčí pan profesor pacienty v Salzburgu a v Mnichově a je řádným profesorem chirurgie na vídeňské univerzitě. Jaká marnost. A vadí to snad tady někomu?

že na ostravskou lékařskou fakultu byl, rovněž podvodně, přijat i synek současného ředitele ostravské fakultní nemocnice Jiřího Havrlata. Navíc tento „kolega“ dodnes ani netuší, jakou že důležitou veřejnou organizaci vlastně „řídí“. A vadí to snad tady někomu?

že když paní Zdeňka si posteskla svému panu manželovi Sváťovi, že by ráda byla taky přednostkou nějaké kliniky, tak toto její „přání“ ti Němečkovi „podpindos“ (Martínek a Dvořáček) „zařídili“.  Co na tom, že atestaci z plastické chirurgie získala podvodně? Co na tom, že „paní přednostka“ nemá žádnou skutečnou vědeckou kvalifikaci, která je pro takovýto důležitý post nezbytná? A vadí to snad tady někomu?

že dlouholetým (9/10 roků) garantem oboru všeobecné lékařství na LF OU byl pan profesor Jan Lata. Mj. usvědčený plagiátor ve vůbec největší československé lékařské plagiátorské kauze. A vadí to snad tady někomu?

že „causu cinklých přijímaček“ vynesl před časem do médií právě rektor Jan Lata. Nikoliv tehdejší ředitel fakultní nemocnice Evžen Machytka. Ten by to totiž nedal. Inu jedna parta ještěrů se rozhodla vyštípat druhou partu ještěrů. A to i za cenu následné zkázy ostravské medicíny. A jak už to tak v životě bývá, že když dva se perou, třetí se směje. Cui bono? A vadí to snad tady někomu?

že obdobně podvodně, jako na lékařské fakultě, byli rovněž přijímáni i jiní studenti doslova na všech šesti fakultách té vykutálené ostravské univerzity. A vadí to snad tady někomu?

že desítky, možná i stovky, pracovníků ostravské lékařské fakulty a ostravské fakultní nemocnice byly (a mnozí stále jsou) nefalšovanými „mrtvými dušemi“. Přitom mnozí z nich ani neví, kde ta naše Ostrava vůbec jen leží. A vadí to snad tady někomu?

že desítky, možná i stovky, prý slušných a prý schopných lékařů a dalších pracovníků ostravské lékařské fakulty, ostravské fakultní nemocnice, a ostravské univerzity, o všech těchto nepravostech dlouhá léta věděly – a ani necekli. Zbabělci! A vadí to snad tady někomu?

 

A co na to Karel Kryl?

NA VLKY JEDINĚ ŽELEZA!

KDY UŽ TO KONEČNĚ POCHOPÍME…