Novinářu, já si ťa kúpim, kdykoliv sa mi zachce!

O tom, že mnozí čeští novináři jsou „děvky prodejný“ snad nikdo soudný v naší stále ještě demokratické a svobodné zemi ve středu Evropy již nepochybuje. Avšak co „dokázali“ novináři z celostátních Lidovek, to se hned tak nevidí. Oni totiž skutečně dokázali, sice s velkým sebezapřením, „prodat“ prostor v těchto novinách hned oběma stranám sporu o tu ostravskou lékařskou fakultu. Bingo!

Byli to právě novináři z Lidovek (Pavel Bartošek a Martin Zvěřina), kteří jako první publikovali ony výbušné (a tak závažné) informace o „cinklých“ přijímačkách, a to po dobu celé existence ostravské lékařské fakulty, za všech dosavadních děkanů. A střelivo jim dodala sama Jeho Magnificence OU – ano, správně, pan universitní profesor Jan Lata. Nicméně koncem června 2020 jsme byli svědky naprosto nevídané události, když Lidovky začaly publikovat „informace“ rovněž z druhé strany – tedy od těch „Starobolševiků mysli“, hrdě reprezentovaných „ostravským lékařským Capo di tutti Capi“ panem doktorem Igorem Dvořáčkem. Nejdříve dne 17. června 2020 byl publikován celostránkový rozhovor s tímto známým ostravským soudním lékařem, nazvaný Rozhovor s Igorem Dvorackem LN 17_6_2020. A hned následujícího dne 18. června 2020 byl v rubrice „Dopisy redakci“ otištěn dopis od manželů Jany a Igora Dvořáčkových Dopis redakci manzelu Dvorackovych LN 18_6_2020 Ano, nepřeklepl jsem se, ani redakce Lidovek se nezmýlila, bylo skutečně otištěno vyjádření těch dvou „patologických“ manželů k článku, který byl otištěn v Lidovkách již před téměř dvěma roky. To jeden fakt nevymyslí.

I já jsem tedy napsal dopis redakci LN. Dne 20. června 2020, ve kterém reaguji na výše uvedené dva články. Dosud ovšem redakcí Lidovek neuveřejněno…

 

AD LN Dopisy redakci: MUDr. Igor Dvořáček Ph.D.

Vážená redakce,

jsem dlouholetým čtenářem Lidovek, již od dob samizdatových. Se zájmem jsem si přečetl výborný rozhovor se soudním lékařem Igorem Dvořáčkem (LN 17.6.2020). Plně souhlasím s jeho tvrzením, že stopy krve se jen tak neskryjí. Tento přátelsky laděný celostránkový rozhovor vedla spolupracovnice redakce Ing. Hana Hanke, mj. dlouholetá tisková mluvčí ostravské lékařské fakulty, dlouholetá tisková mluvčí laboratoří CGB a ještě dlouholetější mediální spolupracovnice manželů Dvořáčkových.

Protože čtu noviny skutečně od začátku až do konce, nemohl mi následujícího dne uniknout ani zajímavý dopis redakci od manželů docentky Jany a odborného asistenta Igora Dvořáčkových (LN 18.6.2020). V tomto nestandardně široce pojatém dopise redakci se oba manželé vyjadřují k článku, který byl v Lidovkách uveřejněn téměř před dvěma roky. Proč po tak nezvykle dlouhé době? Kolikpak čtenářů si dá tu práci najít tak starý text? Nelze než souhlasit s tvrzením obou manželů, že FN Ostrava nedisponuje referenční laboratoří pro molekulárně genetická vyšetření. Ponechme nyní stranou otázku, proč tak velká veřejná instituce, jakou FN Ostrava bezesporu je, není schopna sama svými prostředky dokončit velice důležitou laboratorní diagnostiku v oblasti onkologické. Je ale velice podivuhodné, že oba manželé zapomněli veřejně sdělit, že jsou to právě oni, kdo jsou skutečnými zakladateli a majiteli té externí CGB laboratoře. A rovněž že členkou představenstva této akciovky je jejich dcera, nebo že místopředsedou dozorčí rady je docent Arnošt Martínek, dlouholetý děkan ostravské lékařské fakulty.

Nejzajímavější z dlouhého dopisu redakci jsou poslední dvě věty. Finis coronat opus. Právě kvůli těmto dvěma závěrečným větám byl nezbytný onen dlouhý úvod, onen celostránkový rozhovor z předchozího dne.

Je skutečností, že docentka Jana a odborný asistent Igor Dvořáčkovi byli na jaře 2018 odvoláni ze svých funkcí přednostů universitních lékařských ústavů, patologického a soudně-lékařského, tehdejším ředitelem ostravské fakultní nemocnice Evženem Machytkou a tehdejším děkanem ostravské lékařské fakulty Pavlem Zončou. Ostatně jako několik dalších přednostů tamních universitních ústavů a klinik. Všichni byli odvoláni ze svých funkcí na základě závažných zjištění z auditu, který provedla, na příkaz ministra zdravotnictví, mezinárodní renomovaná firma Deloitte. Tato odvolání z funkcí byla dána tedy objektivními důvody, nejen ekonomickými, ale rovněž i medicínskými a manažerskými. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

Teprve za několik měsíců, kdy již oba manželé pracovali jako řadoví sekundární lékaři, navíc se stále podílející i na výuce ostravských mediků, jim byla rovněž doručena výpověď z pracovního poměru. Podrobnosti neznám. Avšak vzhledem k tomu, že lokální média na Ostravsku se této problematice široce věnovala, je zřejmé, že FN Ostrava se rozhodla zbavit obou, tj. sekundární lékařky patoložky a rovněž sekundárního soudního lékaře. Nejspíše více než zbrkle až účelově. Proto se asi málokdo informovaný divil, když před pár týdny padl pravomocný rozsudek, že tato výpověď z pracovního poměru byla neplatná.

Nyní ale stále ještě probíhá jiné soudní řízení, a to ve věci předcházejícího odvolání z funkcí přednostů. Vyčkejme jeho pravomocného rozhodnutí. Truchlivý osud ostravské lékařské fakulty tím již nebude nejspíše nijak ovlivněn. A i kdyby soud pravomocně rozhodl, že odvolání z funkce bylo v rozporu se zákonem, není mi jasné, jakým že způsobem by bylo možné, v případě odborného asistenta Igora Dvořáčka, opětovně do vedoucí funkce na ostravské univerzitě jmenovat kolegu bez řádné habilitace? Je vůbec únosné, aby z peněz daňových poplatníků, již dlouhých deset roků, byly každý měsíc zasílány desetitisíce korun českých na bankovní konto jistého odborného, řádně habilitovaného, garanta oboru soudního lékařství? A vadí to snad tady někomu?

MUDr. Vít Mareček, www.ostravskezdravotnictvi.cz

  1. 6. 2020

 

A co na to Karel Kryl?

Nic.

Prý odjel do Marienbadu.

Prý od naší vlády dostal ten voucher na lázeňský pobyt…