Kdy už pošleme do „karantény“ ty naše hygieniky a epidemiology? A taky ty současné „politiky“ a „novináře“…

Paní krajská hygienička MS kraje je ve svém jádru hodná, poctivá, a tak nějak ustaraná i ustrašená ženská. Tu hygienu vystudovala ještě za minulého režimu na dobré škole – na Lékařské fakultě hygienické UK v Praze na Královských Vinohradech (marnotratně zrušena v roce 1990, inu nová doba). Tehdá byla ještě hygiena, ale taky epidemiologie, tak nějak odborně a vědecky v pořádku. Naše země dala světu velké epidemiology, například profesora Karla Rašku staršího (Je považován za zakladatele moderní československé epidemiologie. Byl „vrchním velitelem spojených světových sil“, kterým se v roce 1979 podařilo vymýtit pravé neštovice.), nebo doktora Zdeňka Ježka (Rovněž hrál významnou roli v celosvětovém vymýcení pravých neštovic, ale bojoval také s cholerou, dětskou obrnou, AIDS, ebolou i proti biologickým zbraním.) Avšak čas oponou trhnul.

Uplynulo již dlouhých 30 roků, co budujeme tu „rozvinutou kapitalistickou společnost“. A ejhle, kapitálu, oné krve kapitalismu, domácího i cizího, se náhle, nejen v naší středozemi, nedostává. Co s tím? No a my jako důvěřiví občané se nestačíme divit. A dobře nám tak. Jsme to přece my občané, kdo si volíme své „vy-volené“ zastupitele a vládce. A máme přece takovou vládu (státní, regionální, komunální) jakou jsme si svobodně a demokraticky zvolili – a taky tak nějak i zasloužili. Nebo snad ne? No a taky máme takové státní úředníky (kolegyně Pavla Svrčinová je docela vysoce postaveným státním úředníkem, navíc se zákonnou pravomocí kdykoliv „vypnout“ naše životy v celém MSK, prý v ryzím zájmu našeho zdraví a životů), jací byli do těchto důležitých veřejných úřadů jmenovaní. Kým? No přece námi „vy-volenými“, byť často tak nekompetentními a nevychovanými, politiky. Řekni kde ty Kádry jsou? Chtěli jsme tu demokracii? Skutečně ano? Tak nyní prosím všichni dodržujme ona „demokratická pravidla hry“ – a dostavme se k volbám, dokud jsou ještě v naší zemi svobodné…

Není to tak dávno, co můj vážený kolega, známý pražský lékař Jan Hnízdil, vyzval toho „nevychovaného ministerského spratka“, ano pana ministra zdravotnictví, aby se „choval slušně“

(http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=37191).

Nikoliv tak, jak mu opakovaně radil a stále ještě radí ten jeho vykutálenej „taťka Kobliha“. My lékaři (a s námi všichni ostatní zdravotníci) nesmíme nikdy zapomenout, že první obětí té „koronavirové hysterie“ mezi námi zdravotníky byla naše kolegyně – zdravotní sestra z Thomayerovy nemocnice v Praze! Nezabil ji ten Covídek. Avšak zabila ji zloba, hloupost a tupost Vojtěcha s Prymulou. Morituri te salutant…

A jestliže v současnosti pan ministr Vojtěch a paní hlavní hygienička Rážová docela neomaleně vyzývali k odstoupení paní krajskou hygieničku Svrčinovou, tak se musíme rázně ohradit – a postavit se za naši sice chybující, avšak prokazatelně šikanovanou, kolegyni Pavlu. Vždyť tato tak dlouhodobě stresovaná a upachtěná paní krajská hygienička nedělala přece celou dobu nic jiného, než co „rozmařilé a tak nějak rozežrané panstvo“ po ní systematicky a důkladně vyžadovalo. A nyní si vo ní votíraj ty svý nevymáchaný huby? Včetně pana MSK hejtmana? Tak to tedy ne…

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/moravskoslezsky-kraj-koronavirus-ivo-vondrak-adam-vojtech-pavla-svrcinova.A200720_113158_ostrava-zpravy_jog

Vždyť to byl přece sám pan ministr, který v přímém přenosu v pátek 17. července po 16. hodině tak nějak bezelstně pravil, že byl o všech opatřeních (von i paní hlavní hygienička!) dopředu informován již ve středu (tedy celé dva dny předem!) a že s nimi samozřejmě souhlasil, když přece musí bojovat s tou „epidemií“, že? Dokonce se prý dohadovali o zvířátkách v ostravské ZOO. Sic! Proč nebyl taky informován (i když tomu „herci“ moc nevěřím) rovněž pan hejtman MS kraje, zůstává stále záhadou? Že by v tom jejich politickém hnutí ANO-NE měli taky nějaký ten „komunikační problém“? Kdo ví…

A za velice důležitá pokládám slova pana Přemysla Bureše z občanské iniciativy „Ostrava nemlčí“, která jasně a důrazně, nejen k nám Ostravakům, pronesl na pondělní demonstraci (20.7.2020) svobodných občanů na Masarykově náměstí v Moravské Ostravě: „Ostrava nadále odmítá být regionem porobených, mlčících a snadno manipulovatelných občanů. Idea této demonstrace vznikla na základě chaotického řízení tohoto státu, které nemá v naší novodobé historii obdoby. Jejím záměrem není zpochybňování bezpečnostních rizik, ale vyjádření odporu proti aroganci této neschopné, zlovolné a oligarchické vládnoucí garnitury.“


Ovšem největší pecku mezitím pro všechny občany ČR připravil ten „červenej svetřík“ v Praze. Tady už jde fakt do tuhého. Už chápete?

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-volby-2020-karantena-cesko-v-cesku-jan-hamacek_2007201846_ako

Quo usque tandem abutere Catilina patientia nostra! Quam diu furor iste tuus nos eludet!

Vítek Mareček