Několik otázek Vědecké radě Ministerstva zdravotnictví ČR o tom Covídkovi?

Tyto závažné dotazy jsem svým váženým kolegům, tvořícím onu Vědeckou radu Ministerstva zdravotnictví ČR, odeslal dne 12. července 2020. Někteří členové mi již odpověděli, sami za sebe. Co udělá samotné „vědecké těleso“, tak to je nejspíše napsáno ve hvězdách z hodně dalekých Galaxií…

Vít Mareček
Vít Mareček

Vážení kolegové,

obracím se na Vás, na všechny vážené kolegy v mé rodné zemi, ve vážné věci. Rád bych Vám všem položil několik důležitých otázek o tom Covídkovi. Jistě Vám nesdělím nic nového, když budu konstatovat, že máme tady celosvětově novou vážnou nemoc. Dosud prakticky neprobádanou. Ponechme nyní stranou názory a činy našich vážených kolegů hygieniků a epidemiologů. Ti totiž neléčí jednotlivé pacienty. Nikdy nepoznali a nezažili onu odpovědnost za zdravotní stav svěřeného pacienta. Nás klinické lékaře musí přirozeně zajímat čemu vlastně čelíme, jak se tomu můžeme bránit, jak pomoci našim pacientům. Nelze jenom čerpat ze zahraničních, byť kvalitních, lékařských zdrojů. Jako malá země nemáme pochopitelně k dispozici mnoho studijního materiálu (od pozitivně testovaných, od nemocných, od zemřelých). Avšak ten klinický materiál, který je nám lékařům k dispozici, jsme povinni řádně prozkoumat.Následující otázky již nějakou dobu doslova visí ve vzduchu a je třeba si je nejen klást, ale rovněž i hledat odpovědi:

 1. Kolik pacientů, kteří dosud v naší zemi zemřeli „na Covid“ nebo „s Covidem“ bylo pitváno? A s jakými závěry?
 2. Kolik horníků OKD (platí samozřejmě i pro jiná ohniska nákazy), kteří byli pozitivně testováni na přítomnost nového koronaviru, bylo řádně vyšetřeno závodním či praktickým lékařem? A s jakými závěry?
 3. Kolik bylo v prvním pololetí letošního roku léčeno v našich nemocnicích pacientů se závažným průběhem zápalu plic? A jaká byla etiologie těchto pneumonií?
 4. Jaký je „konečný účet“ letošní chřipkové epidemie co se úmrtí či těžkých průběhů týče?
 5. Jakým závažným infekčním nemocem čelila česká populace v prvním pololetí tohoto roku?
 6. Proč nebyly na začátku té „koronavirové hysterie“ vyčleněny celé samostatné infekční nemocnice, jak tak nějak přirozeně a moudře činívali již naši předkové po staletí (mor, tyfus, úplavice, chřipka)? Proč byly „jenom“ vyčleněny malé části prakticky ve všech našich nemocnicích? Kdo nese personální odpovědnost za takovýto „lockdown“ všech našich nemocnic?
 7. Proč kolegové praktičtí lékaři de facto „zabouchli“ před svými pacienty dveře od svých ordinací? Byl tento postup skutečně „lege artis“?
 8. Proč nemá žádný praktický lékař v naší zemi (až na pár dětských lékařek 65+) stavebně samostatný vchod pro pacienty s infekcemi (nejen respiračními)?
 9. Proč žádná LSPP a rovněž žádný UP v zemi nemá stavebně samostatný vchod pro pacienty s infekcemi (nejen respiračními)?
 10. Jak to, že žádný provozovatel zdravotnického zařízení v naší zemi (ordinace i nemocnice) neměl v rámci krizové (ne)připravenosti k dispozici dostatek ochranných zdravotních pomůcek, jak ostatně mají nařízeno ve svých registracích (licencích) k provozování těchto zdravotnických zařízení a rovněž jak to předpokládá Pandemický plán ČR (již od roku 2001)?
 11. Jaký byl v prvním pololetí letošního roku výskyt náhlých příhod břišních, které museli naši chirurgové operovat častěji již pod obrazem peritonitidy? A kolik pacientů na tyto NPB zemřelo?
 12. Jaký byl v prvním pololetí letošního roku výskyt akutních koronárních syndromů, které museli naši kardiologové léčit již pod obrazem těžkého srdečního selhávání? A kolik pacientů na AKS zemřelo?
 13. Jaký byl v prvním pololetí letošního roku výskyt cévních mozkových příhod, které museli naši neurologové léčit? A kolik pacientů na CMP zemřelo?
 14. Jaký byl v prvním pololetí letošního roku výskyt nádorů, které museli naši onkologové léčit již pod obrazem pokročilého klinického stavu? A kolik pacientů na nádory zemřelo?
 15. Jaký byl v prvním pololetí letošního roku výskyt závažných psychických poruch, které museli naši psychiatři léčit? A kolik pacientů v důsledku vážné změny duševního zdraví zemřelo?
 16. Jaký byl v prvním pololetí letošního roku výskyt závažných sepsí, které museli naši intenzivisté léčit na JIP/ARO? A kolik pacientů na sepsi zemřelo?
 17. Jaký byl v prvním pololetí výskyt závažných úrazů, které museli naši traumatologové léčit v úrazových centrech? A kolik pacientů na závažné úrazy zemřelo?
 18. Jak skutečně racionálně v současné době léčit naše nemocné na novou nemoc Covid-19? Nejen ty, kteří jsou již se závažným průběhem hospitalizovaní na JIP? Ale rovněž a zejména ty, kteří jsou ještě v počátečních stádiích této nové infekční nemoci, aby se na JIP pokud možno vůbec nedostali? (V příloze předkládám k polemice úvahu o strategii léčby.)

 

Reputace nás lékařů v české společnosti je silně ohrožená. Ekonomika, naše národní hospodářství, se šine, i díky nám lékařům, do kopru. A zdraví a pracovití lidé, kteří již ve velkém ztrácí zaměstnaní, kteří nebudou mít již brzy jak reálně uživit své rodiny, tak ti se jistě ozvou, hlasitě ozvou. A budou se, tak jako pokaždé v minulosti, hledat viníci i „viníci“. No a my lékaři budeme hnedle na ráně…

Ještě jednou Vás, vážení kolegové, moc prosím, abyste se nejen těmito otázkami, skutečně seriosně a včasně zabývali. A vzhledem k tomu, že pan předseda Vědecké rady MZ ČR zároveň předsedá České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, tak máte navíc v zádech obrovský „think tank“ českých lékařů…

 

S úctou,

Vítek Mareček

www.ostravskezdravotnictvi.cz

www.emergencycare.cz

www.lekarskyklub.cz

www.flowee.cz/civilizace/7952-za-co-covid-19-nemuze-vitejte-ve-svete-pandemickych-koronavirovych-her

 

A co na to Karel Kryl?

Nevím proč, ale nyní se Mistr tak nějak po anglicku odmlčel…