Covidgate Theses  

Motto:

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne,

ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“

Václav Havel (1936-2011)

 

„Right, or wrong, my country!“

Josef Charvát (1897-1984)

 

„Jestliže se vše kýve, pak je především zapotřebí, aby něco – ať je to cokoli – zůstalo nepohnuté; jen tak mohou dezorientovaní najít pevnou půdu pod nohama a ztracení mohou najít útočiště“

Klemens von Metternich (1773-1859)

 

 

I.

Nový koronavirus není z merita věci primárně problém medicínský, nýbrž a hlavně společenský. Ze všeho nejvíce se jedná o „mediální virus“ s naprosto nejlepším celosvětovým PR, šířený nezodpovědnými novináři. Na jaře 2020 byl na lidech celého světa úspěšně vyzkoušen (spáchán) nový způsob (záminka), jak s nimi manipulovat, aby nereptali, makali, a dali se ovládat ještě lépe než dosud. A většina (již notně zdegenerovaného) lidstva, a je jedno zda z demokratického Západu, či z absolutistického Východu, toto již více méně akceptovala.

 

II.

Mnoho národů světa, nás Čechy nevyjímaje, již desítky let adoruje takový společenský systém, který je založený na nekonečném růstu a na nekonečné spotřebě – při omezených zdrojích. Tento společenský systém se chová, obrazně řečeno, jako rakovinné bujení. „Společenská rakovina“, nejen v české společnosti, dosáhla již takové velikosti a síly, že se rozhodla devitalizovat (strachem, omezením pohybu, lhaním, rouškami, etc.) zbývající, ještě zdravou, část populace. „Společenská rakovina“ doslova rozmetala jakoukoliv „společenskou imunitu“ v důsledku selhání všech elit občanské společnosti. Ano, všech. Přitom návrat k „normálu“ je nežádoucí…

 

III.

Zdaleka se nejedná o jakési spiknutí či konspiraci současných mocných. Ať už v naší zemi, či kdekoliv jinde ve světě. Tito stávající „představitelé moci“ jsou pouze a právě nejvíce viditelnými buňkami „společenské rakoviny“. A je úplně jedno, zda-li se jedná o vládní politiky, nebo o politiky opoziční. Jejich vidění světa, našich životů, je krystalicky průzračně identické. „Společenská rakovina“ již totiž zachvátila všechny vrstvy národní i mezinárodní politiky, ekonomiky, kultury. U nás doma v současnosti vládu řídí jakási námi vy-volená Nemehla, která zodpovědnost za represivní opatření vůči vlastním občanům svalují jeden na druhého. Názorný příklad z jara 2020: (1) Vláda – rozhodli to hygienici a epidemiologové. (2) Ti naopak tvrdí – rozhodla to vláda. (3) No a vláda dává flek na hru – respektujeme odborníky.

 

IV.

Z lékařského hlediska není nadále únosné jen tak lehkovážně žonglovat s lékařskými pojmy: pozitivně testovaný, infekční, nemocný, smrtnost. Máme „kvanta“ pozitivně testovaných na nový virus SARS-CoV-2. Přitom existuje silná korelace pozitivně testovaných na počtu provedených testů. Inu „čím více pruhů, tím více Adidas“. Tito lidé ve své drtivé většině nejsou nemocní, oni nejsou ani infekční. Po staletí platila a platí tato lékařská definice nemoci, kterou stále učíme mediky: „Nemoc je patologický stav těla nebo mysli, který je projevem změny funkcí buněk, tkání i orgánů.“ Mj. takto nemoc stále ještě definuje rovněž WHO. Stručně a jasně řečeno: pokud člověk nemá zdravotní potíže, tak k doktorovi prostě nejde. Nemoc je tedy takový stav, který nemocnému způsobuje zdravotní potíže. Naši učitelé nás učili, jak diagnostikovat nemoc a jak pomáhat nemocným lidem, tj. jak je správně, účinně a bezpečně léčit. Primum non nocere! Takže se nelze rovněž nezeptat, jak můžeme mít tolik „uzdravených“ z nemoci Covid-19, když ti lidé nebyli vůbec nemocní?

 

V.

Jestliže zjistíme (laboratorním testem) u kteréhokoliv člověka mikroorganismus, z lékařského hlediska to ještě neznamená infekční nemoc, ani že mikroorganismus je příčinou klinických příznaků. Infekční nemoc je vzájemná reakce mikroorganismu a hostitele (makroorganismu). Výsledek závisí jak na patogenitě a virulenci mikroorganismu, tak na vnímavosti a stupni odolnosti (imunity) hostitele. K těmto fundamentům medicíny se musí (conditio sine qua non) urychleně navrátit všichni kliničtí lékaři nejen v naší zemi! V tomto lze tedy nepochybně spatřovat zarážející selhání lékařských elit.

 

VI.

Je rovněž více než zarážející, že po celou dobu „vypnutí“ četných národních ekonomik (devět dlouhých týdnů!) při „pandemii“ nové nemoci Covid-19, nebyly slyšet téměř žádné protestující hlasy ekonomů. A to ani u nás doma, ani ve světě (světlou výjimkou byl pouze team ekonomů z Institutu Václava Klause, nebo americký ekonom českého původu Milan Zelený). Jinak nikdo. Nejspíše hrůzou oněměli. Za to nyní jsou slyšet o to hlasitěji s tím, jak sílí ty obludné snahy národních i nadnárodních politiků a ekonomů vnutit svým národům, i mezinárodnímu společenství, tak obří dluhy, které ve svém důsledku zotročí mnohé národy na dlouhá desetiletí. Například zatím zveřejněný dluh EU ve výši 750 mld. EUR je příšerně obludný v tom, že zadluží naše děti a jejich děti na věky. Budou se splácet jenom úroky, jistina bude stále táž. A davy jásají. V tomto lze tedy nepochybně spatřovat naprosto nepochopitelné selhání ekonomických elit.

 

VII.

Je vymalováno. Žába je již dostatečně uvařená. Od teďka budeme hasit již jenom spáleniště – tu doutnající, tu dohořívající, sem tam plamínek. A pak se budeme lopotně pokoušet cosi nového stavět, tvořit. Tak jako již mnohokráte   v historii. Naposledy v letech 1918 až 1920 po té španělské chřipce, která měla na celém světě cca 50 až 100 milionů skutečných mrtvých obětí. Tenkráte před sto lety to byla ale opravdová Apokalypsa – nejdříve válečná, poté zdravotnická. Potvrzuje se nám tak nejen ta dojemná shoda politiků „nad rozlitým připáleným mlékem“ od krajní pravice až po krajní levici. A rozdělovat dluhové peníze chtějí všichni. Však to přece někdo jiný za ně zaplatí…

 

VIII.

Z lékařského hlediska je třeba si opakovaně klást tuto otázku: „Co budeme o nové nemoci učit mediky?“ A rovněž: „Budeme i nadále léčit nemocné lidi?“. O léčbě pacientů musí opět a jednoznačně rozhodovat kliničtí lékaři, nikoliv lékaři laboratorní či preventivní či teoretičtí. S těmi budou klinici i nadále rádi kolegiálně spolupracovat, avšak nenecháme se těmito „nepraktickými“ kolegy jakkoliv nadále manipulovat.

 

 

IX.

Z lékařského hlediska neexistuje žádná potřeba nadále izolovaně zvyšovat výkon českých mikrobiologických laboratoří, ani státních, ani soukromých, pro jednu jedinou diagnosu. Pro laboratorní diagnostiku všech dosud známých i očekávaných etiologických agens, nejen u akutních respiračních infekcí, je jejich současná kapacita dostatečná. Eventuální další pokrok v laboratorní diagnostice musí být zásadně rovnoměrný a vyrovnaný jak ve virologické oblasti, tak rovněž v bakteriologické oblasti, a též v parazitologické oblasti.

 

X.

Z lékařského hlediska, na základě toho co je již o té nové nemoci Covid-19 bezpečně známo, prakticky i teoreticky, jsou ty obří „závody“ v tom, kdo dříve a lépěji „vyrobí“ jakousi „vakcínu“ více než směšné. A lidem tak nebezpečné. Co nám všem vlastně chtěli sdělit Rusové tím tak provokativním označením „Sputnik V.“?

 

XI.

Je konečně nezbytné rovněž řádně vyvrátit tak široce rozšířený a všemi vrstvami obyvatelstva (nejen profesionálními zdravotníky) akceptovaný „blud“ o tom, že jsme prý na jaře 2020 byli svědky jakési skutečné epidemie, resp. pandemie, té nové co-vidí nemoci. Z lékařského a přírodovědeckého hlediska budeme mít zcela jasno až za rok od vypuknutí (vyhlášení?), tj. nejdříve v únoru či březnu 2021. Teprve v tomto čase budeme mít k dispozici dostatek důkazů a faktů – klinických, laboratorních, teoretických – na seriosní odborné a vědecké zhodnocení daného jevu. Lékařský obor infekční epidemiologie, či šířeji klinická epidemiologie, má za léta své existence svá pevně daná pravidla, zákonitosti, definice. A pokud stále platí, že jedna a jedna jsou dvě, tak jsme letos na jaře nemohli být, a ani jsme nebyli, svědky epidemie ani v jedné zemi světa, nanejvýš zvýšený výskyt případů. Tudíž se světem nemohla prohnat ani žádná pandemie…

 

 

XII.

A ještě jedna otázka na závěr: Chceme skutečně žít v jakémsi hygienicko-epidemiologickém skanzenu? Nebo ve svobodné demokratické republice? A „semafory“ vraťme ihned na silnice, budeme je tam ještě moc a moc potřebovat…

 

9/8/2020

MUDr. Vít Mareček

Email: vitmarecek7@gmail.com

Mobil: +420 777 408 940  

Web: www.ostravskezdravotnictvi.cz

 

P.S.: Tento text volně navazuje na analýzu příčin, průběhu a důsledků nové nemoci Covid-19, kterou jsme společně sepsali s mým váženým kolegou MUDr. Janem Hnízdilem, Bl.b., a nazvali „Vítejte ve světě pandemických her“. Text byl otištěn na webu Flowee koncem června t.r. https://www.flowee.cz/civilizace/7952-jan-hnizdil-a-vit-marecek-vitejte-ve-svete-pandemickych-her

 

PŘÍLOHY:

Příloha 1: Hra s covidovými čísly

Příloha 2: Jak vyrobit pozitivně testovaného?

Příloha 3: Bez epidemie není pandemie

Příloha 4: Očkování je skvělý byznys