Hlavně nezneklidňovat lidi pravdou

Odesláno všem zastupitelkám a zastupitelům Statutárního města Ostravy na jejich pracovní emaily dne 25. ledna 2018.

Poslyšte „obžalobu“, kterou vznáším na některé ostravské politiky. Tito jedinci se bláhově domnívají, že mohou se svěřenou mocí nakládat tak, jak se jim zrovna zamane. A hlavně beztrestně, že?               

Nastal čas, shodou okolností komunální předvolební, kdy je třeba ukázat prstem na ty z odpovědných ostravských politiků, kteří jsou „žábami na prameni“ dalšího rozvoje zdravotní a též  i sociální péče, určené občanům Ostravy.

Tak tady jsou, přesně v tomto pořadí:

  1. Zbyněk Pražák, Ph.D.
  2. Michal Mariánek
  3. Lukáš Semerák

 

Čím se tito úctyhodní komunální politici tak provinili, že mi stojí za to na ně sepsat tuto „obžalobu“? A v čem předstihli doslova „o parník“ všechny ostatní zastupitelky a zastupitele?

Zkušený lidovecký politik Pražák je dlouholetým ostravským zastupitelem. Většinu času strávil v různých náměstkovských funkcích. Pohříchu v oblastech zdravotnictví a sociální péče. Skoro by se chtělo napsat, že pan Pražák je rodilým znalcem této citlivé problematiky. Opak je pravdou. Jedná se o „šíbra“, který se skutečně vyzná.

Jestliže je jakýkoliv politik spojený s oblastí zdravotnictví a sociálních služeb přes dvě desetiletí, pak lze jistě souhlasit se závěrem, že současná situace v ostravském zdravotnictví je i jeho politickou vizitkou. Jen namátkou – městská nemocnice a domovy pro seniory – tož takovou vizitku letité práce bych fakt nechtěl mít.

V městské nemocnici se od doby ředitelování MUDr. Tomáše Nykla střídají vrcholoví manageři jako oni pověstní apoštolové na orloji. A zvláště ta poslední partička kolem MUDr. Petra Uhliga, tak ta stojí za to. A skutečnost, že současný pan ředitel MNO je jen  smutnou loutkou, nic nemění na zásadní politické odpovědnosti pana Pražáka.

Připouštím, že se snad i upřímně snažil vybrat schopného ředitele MNO poté, co byl z funkce ředitele MNO narychlo odvolán již zmíněný MUDr. Tomáš Nykel. Nejen já jsem dodnes přesvědčený, že to byl ředitel na svém místě, pro nemocnici doslova dýchal. Lékaři, jakož i dalším zdravotnickým personálem, byl kolega Nykel akceptován a respektován. Na údajných podvodech s veřejnými zakázkami se prokazatelně nepodílel, o čemž mu vystavil jednoznačné potvrzení nejen „dojič veřejných peněz“ Ing. Dědic, ale před několika týdny i státní zástupce. Docela by mě v této souvislosti zajímalo, zda se už současní odpovědní ostravští politici, v čele s panem primátorem, alespoň formálně omluvili, a to nejen MUDr. Nyklovi, ale také MUDr. Mrázkovi či Ing. Šmídovi. Je to skutečně tak těžké chovat se i ve vysokých komunálních funkcích mravně? A to i u vědomí toho, že současná parta politiků tehdá ještě v pozicích nebyla a celou „taškařici“ nevybíravě odpálily dvě znesvářené a po moci bažící skupiny sociálních demokratů…

A jakého to schopného ředitele nám v roce 2015 pan Pražák vybral? MUDr. Jaroslava Luxe. Znám ho osobně. Slušný člověk, výborný náměstek pro LPP, avšak mizerný ředitel jakékoliv nemocnice. Papírově nejspíše v dané chvíli akceptovatelná volba. Prakticky totální propadák.

Avšak ředitel Lux má rovněž nepominutelné zásluhy v tom, že s sebou přivedl do naší městské nemocnice dva skutečné managery – Josefa Grochola a Ing. Václava Poloka. Když se  po pěti měsících ředitel Lux jaksi sám „katapultoval“, chvíli se zdálo, že MNO bude mít po čase skutečně schopného ředitele a jako bonus též i schopného ekonomického náměstka. Chyba lávky! Městem „se prohnaly“ komunální volby a do pozic na magistrátě se kromě agilního hnutí ANO prodralo i velmi ambiciosní politické hnutí Ostravak. A nový pan náměstek pro to zdravotnictví Mgr. Michal Mariánek se nám všem Ostravákům rozhodl záhy ukázat, jak se má ve zdravotnictví správně „investovat“.

Málem bych zapomněl na ty domovy pro seniory. A to by byla škoda. V současnosti máme na území našeho města přes dva tisíce lůžek. A k tomu ještě to Sanatorium JIH či Dům sociálních služeb v Radvanicích. Je třeba si konečně uvědomit, že stařečkové a stařenky, žijící v domovech pro seniory, nejsou ti samí usmívající se senioři a seniorky z četných stupidních reklam. Jsou to většinou chronicky nemocní lidé, vyžadující celodenní ošetřovatelskou péči a rovněž často celodenní zdravotní péči! A proto je třeba tato zařízení dostatečně saturovat zdravotnickým personálem, zejména registrovanými zdravotními sestrami. Současná praxe je více než hanebná.             Je vám to po tolika letech vůbec známo, náměstku Pražáku? Nevypadá to tak.

Obvykle je i na více než stovku klientů v noci či o weekendech přítomna jen jedna registrovaná zdravotní sestra a jen 2-3 ošetřovatelky, tedy nižší zdravotnický personál. Co ty nebohé zdravotnice mohou reálně dělat? A tak bychom mohli brát jedno zařízení po druhém. Bohužel ani ty soukromé důchoďáky  na tom nejsou o mnoho líp.

Korunu celé té seniorské hrůze nasazuje návštěvní služba lékaře odpoledne, večer, o weekendech a svátcích. Není prakticky zajištěna. A to co při ošetřování křehkých seniorů velmi často předvádí „udatní“ příslušníci Zdravotnické záchranné služby MSK je politováníhodné. Můžeme směle konstatovat, že tady již plně „funguje“ onen paramedický systém a zdá se, že alespoň v ostravských důchoďácích se plně „osvědčil“.

Když ještě fungovala návštěvní služba v rámci Lékařské pohotovostní služby (LPS) v Ostravě na Fifejdách (do 31. prosince 2015, kdy byla tak trochu zbrkle zrušena), drtivá většina stařečků a stařenek (19 z 20), u kterých se akutně zhoršil jejich dlouhodobý chronický zdravotní stav, mohla být po ošetření lékařem na místě ponechána. Spokojeni byli všichni – pracovnice DD, radikalizující se rodinní příslušníci pacientů  a samozřejmě i samotní pacienti. Kde ty loňské sněhy jsou?

Ponechme již pana Pražáka jeho osudu a věnujme se jeho neméně perspektivní „kádrové rezervě“.  Nejdříve na sebe náš pan náměstek Mariánek nesmazatelně upozornil, když zrušil již probíhající výběrové řízení na ředitele MNO, které by „s prstem v nose“ zcela jistě vyhrál pan Grochol. Prý se přihlásilo málo uchazečů – tři. To vám tak budeme věřit, pane náměstku! Následně bylo vyhlášeno opakované výběrové řízení, za finanční asistence jakési personální agentury, a fantastický „výsledek“  na sebe nedal dlouho čekat – celý tucet, ano dvanáct, zájemců. Jenom už mezi nimi jaksi nebyl pan Grochol. Ani se mu nedivím.

A v srpnu 2016 byl s velkými fanfárami uveden do funkce stávající „loutkoředitel“ MUDr. Petr Uhlig. Jenom pro úplnost – oslavnou inaugurační řeč přednesl sám pan primátor Ing. Tomáš Macura. Inu, když trefa do černého, tak z toho největšího děla! A ostatní už znáte z nedávné informace, kterou jsem zaslal všem zastupitelům našeho statutárního města Ostravy. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Stojíme na samém prahu zdravotnické „investiční tsunami“. Copak to nikdo z vás nevidí? Skutečně si přejete investovat peníze do betonu, navíc do špatného betonu?

A jak si „místo na bedně“ zajistil pan radní Semerák? Prostě   a jednoduše. Když chce být někdo primátorem našeho města, nemůže dělat takové školácké chyby při výběru svých lidí. Dále pokud již zjistí, že jeden z jeho blízkých spolupracovníků trestuhodně chybuje, tak by měl „mít koule“ a chybu v zájmu svého politického subjektu, jakož i v zájmu svého dalšího politického bytí či nebytí, ihned napravit. Ani jednoho se JUDr. Semerákovi bohužel nedostává. Že by vše přehlušilo ono posvátné „Husákovo ticho“?

Připouštím, že výše sdělené se může „nezasvěceným“ jevit jen jako má jakási „mája“. Inu, není iluse jako iluse, že? Něco mi však říká, že se nemýlím…

 

MUDr. Vít Mareček

praktický a pohotovostní lékař

t.č. v Moravské Ostravě

Mobil 777 408 940

Email vitmarecek7@gmail.com

 

  • V kopii zasláno rovněž všem starostkám a starostům ostravských obvodů, aby i tam věděli, co se na tom „městě“ děje.
  • Na vědomí zasláno i panu hejtmanovi MSK, aby si laskavě uvědomil, že Ostrava je skutečným centrem tohoto kraje i ve zdravotnictví a sociální péči a zatímco on pilně zasedá v té Praze, tak tady se dějí věci, které mají bezprostřední vliv na bezpečnost obyvatel kraje, jemuž dočasně předsedá.
  • Málem bych zapomněl – na ředitele domovů pro seniory (zatím jen v Ostravě). Aby si konečně uvědomili, jak mají poddimenzované stavy odborných zdravotnických pracovníků. Nebo se snad jedná o jakýsi tajuplný „managerský“ záměr?