Skóre 46 – 0 – 0

Odesláno všem zastupitelkám a zastupitelům Statutárního města Ostravy na jejich pracovní emaily dne 25. února 2018.

Vážení zastupitelé SMO,

tak jsem se konečně odhodlal a prokousal jsem se všemi těmi zápisy  ze všech těch zasedání Zastupitelstva SMO v tomto volebním období. Trvalo mi to několik hodin. Nakonec docela zajímavé čtení, ač to z počátku vypadalo na pěknou nudu.

Pozorný čtenář, ke kterým se již od dětství řadím i já, ihned pozná, že se tomu našemu městu skutečně věnujete. Zvláště mě zaujalo, že když se jednalo o záležitosti v řádu desítek či stovek tisíc korun českých, často jste nelitovali námahy a disputovali jste o tom celé hodiny. Inu, k veřejným penězům je přece třeba přistupovat s péčí řádného hospodáře. Tomu rozumím. Jsem rád, že k výkonu svých zastupitelských mandátů přistupujete s takovou odpovědností.

Když jste ale na 24. zasedání zastupitelstva města 1. března 2017 měli projednávat chystanou zdravotnickou „investiční tsunami“ v řádu jednotek miliard korun českých (zatím prý kolem 2,4 mld. Kč?), rozprava nebyla prakticky žádná a hlasovali jste spořádaně a jednotně jako jeden muž (a jedna žena) a tento bod programu byl schválen za pár minut (usnesení 1542/ZM1418/24). Nejspíše dobře připravený materiál…

Inu, chybami se člověk učí. Už i já to konečně chápu, že věci, kterým tak moc nerozumíte či vás tak nějak nezajímají, těm svou pozornost prakticky nevěnujete a plně se spoléháte na ty, kteří to mají jaksi na starosti či tomu „rozumí“, že? Ano, správně, uhodli jste, hovořím o „novém“ generelu MNO. Té městské nemocnice, která je tady již 170 let a která je nyní „bezohledně drancována“ tou pozoruhodnou partičkou managerů a politiků. Že by spiknutí? Také jsem pochopil, že nikoliv funkční organizace a bezpečné poskytování zdravotní péče obyvatelům Ostravy a okolí, ale „beton“ je to, oč tu běží.

Já vím, už to máte za pár. Přesto mi dovolte, abych vám se vší vážností  připomenul, že lavina byla již spuštěna – a nejde zastavit…

Tož tak.

 

MUDr. Vít Mareček

praktický a pohotovostní lékař

t.č. v Moravské Ostravě

Mobil 777 408 940

Email vitmarecek7@gmail.com

P.S.1.: Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?

P.S.2.: Pokud máte čas a chuť, přečtěte si něco o té „seniorské hrůze“ v sobotní celostátní MF Dnes ze dne 24. února 2018 na stranách 1 až 3. Skutečnost, že se jedná rovněž o celostátní problém nijak neumenšuje laxnost, s jakou se k tomuto vážnému problému staví většina komunálních politiků u nás v Ostravě…