Informace zastupitelům Statutárního města Ostravy

Odesláno všem zastupitelkám a zastupitelům Statutárního města Ostravy na jejich pracovní emaily dne 12. ledna 2018.

Vážení zastupitelé Statutárního města Ostravy !!!

Rád bych vás seznámil s vážným problémem, který se týká naší městské nemocnice (MNO). Poté, co jsem se přesvědčil, že tento vážný problém (pro mě z neznámého důvodu) nelze řešit a tudíž ani vyřešit s Radou SMO, obracím se přímo na vás, zastupitele lidu ostravského.

V průběhu Adventu jsem opakovaně argumentoval  a dokumentoval některým radním, včetně pana primátora a pana náměstka pro zdravotnictví, že „je cosi shnilého“ v MNO. A nic. Ticho po pěšině. Proč?

I když je mi jasné, že řada z vás o zdravotnictví z různých důvodů nic neví a ani se o něj při výkonu svého zastupitelského mandátu nijak zvlášť nezajímá, rád seznámím každého z vás osobně s fakty medicínskými, ekonomickými, právními, jakož i ryze lidskými, která se týkají naší městské nemocnice a která jsou jasná, jednoznačná a všem srozumitelná. A věřte, jde skutečně o hodně, jde o zdraví nás Ostraváků, těch nemocných, ale i těch, kteří jsou dosud zdraví.

Těm, kteří skutečně rozumí zdravotnictví, těm, kteří skutečně rozumí řízení nemocnic, ale i těm, kteří skutečně rozumí financování věcí veřejných – těm už je dávno jasné, že ředitel Uhlig a jeho team „top managerů“, stejně jako někteří ostravští politici, naší nejstarší a nejcennější ostravské nemocnici škodí. Copak to nikomu skutečně nevadí?

Vyzývám vás, jakožto odpovědné zástupce lidu ostravského, konejte.

Městská nemocnice Ostrava si konečně zaslouží schopného ředitele !!! Městská nemocnice Ostrava je tady již od roku 1848, tj. letos již úctyhodných 170 let. Co se za tu dobu všechno událo! Právě tady, na Fifejdách, hledejme kořeny, ze kterých vyrůstá celé ostravské zdravotnictví. Jak se naše městská nemocnice zrcadlila v proměnách času se můžeme poučit z publikace, která byla vydána ke 150. výročí jejího založení.  Náš nehynoucí dík patří Karlovi Jiříkovi s kolektivem spoluautorů a rovněž tehdejšímu řediteli MNO panu MUDr. Františkovi Jurkovi.

Současné vedení MNO, jakož i někteří současní „odpovědní“ ostravští politici, kteří tak úporně a přitom tak upachtěně tahají za nitky ostravského zdravotnictví, jasně prokázali, že jejich péče o tento nemocniční klenot je nedostatečná.

Možná, že je kolem nás více skutečných managerů, kteří by byli schopni a ochotni MNO skutečně řídit. Já znám jen jednoho – pana Josefa Grochola.

Nelze nezmínit ten nový Generel MNO. Ač navržený renomovanými pražskými architekty (Rala, s.r.o. a Atelier 15, s.r.o.), je naprosto „mimo mísu“. A to zejména z medicínského úhlu pohledu. Když lékaři poskytnou architektům, ale třeba i ekonomům, právníkům či politikům (tj. i vám!), špatné zadání, tak i přes sebevětší snahu z toho nevzejde nic dobrého.

Už třeba ten způsob jeho „projednání“ a „schválení“. To byl ale fičák! Ředitel Uhlig nastoupil do funkce v létě 2016 a již v březnu 2017 odklepnuto. Přitom předchozí Generel, léta zpracovávaný a v diskusích s kompetentními odborníky dopracovávaný teamem pod vedením MUDr. Františka Jurka, byl odsouhlasem týmž zastupitelstvem (tj. vámi všemi!) na jaře 2016. Jak tomu má rozumět řadový lékař, natož prostý občan, váš volič?

Nemohu ještě nezmínit ten nešťastný patrový parkovací dům. Jen naprostý kulturní ignorant, neznající historické souvislosti, může navrhnout (a následně souhlasit!), aby se před dvě vzácné a památkově chráněné vily postavila vysoká zeď. To samé platí na protilehlé straně o hasičích – pět metrů před vrata garáží, ze kterých vyjíždí k zásahům těžká hasičská technika, postavit 20 metrů vysokou zeď? Pitomost! A co teprve totální zastínění historicky hodnotné fasády nemocnice z 30. let minulého století? Co na to památkáři? Co na to hasiči? Co na to zdravý rozum?

A tak bych mohl pokračovat a pokračovat a pokračovat. Například nikdo ze zainteresovaných nezná (a pokud náhodou ano, tak nedbá) principy skutečně moderní organizace neodkladné péče, té úrazové i té neúrazové. Je naprosto nepochopitelné, proč složitě přestavovat a „šoupat“ odděleními ve staré zástavbě, když lze postavit „na zelené louce“ skutečně moderní akutní nemocnici? A pak, v relativním klidu, upravit neakutní provozy včetně péče o matku a dítě a rovněž lůžkovou zdravotně-sociální péči…

Rozvíjet jakoukoliv nemocnici, obecně jakékoliv zdravotnické zařízení, nelze bez důkladné znalosti zdravotní politiky pro dané území v daném čase. Proto vytvářet jakékoliv generely rozvoje jakékoliv nemocnice je nesmyslné, pokud není takovýto generel v souladu s onou regionální zdravotní politikou. Ostrava je přirozeným centrem Moravskoslezského regionu, a proto ona krajská zdravotní politika musí být tvořena i pro toto centrum! Jinak je to marnost nad marnost.

Máte-li zájem o podrobnější informace, v příloze naleznete text „Cílem je skutečná zdravotní politika (aplikace Ostrava)“. Tyto úvodní these jsem již předložil k diskusi i odpovědným krajským politikům včetně pana hejtmana.

Zdraví Vás a hodně štěstí při rozhodování (nejen) o zdraví Ostravanů Vám přeje

 

MUDr. Vít Mareček

praktický a pohotovostní lékař

t.č. v Moravské Ostravě

Mobil: 777 408 940

Email: vitmarecek7@gmail.com