Městská nemocnice Ostrava si zaslouží konečně schopného ředitele

Tato výzva byla zaslána primátorovi a odpovědným radním Statutárního města Ostravy dne 16. listopadu 2017.

Městská nemocnice Ostrava

si zaslouží konečně

SCHOPNÉHO ŘEDITELE

  1. Městská nemocnice Ostrava (MNO) je tady od roku 1848, tj. 169 let. Co se za tu dobu všechno událo! Právě tady, na Fifejdách, hledejme naše kořeny, ze kterých vyrůstá celé ostravské zdravotnictví.
  1. Jak se naše městská nemocnice zrcadlila v proměnách času se můžeme poučit z publikace, která byla vydána    ke 150. výročí  jejího založení v roce 2002.  Náš nehynoucí dík patří Karlovi Jiříkovi s kolektivem spoluautorů a rovněž tehdejšímu řediteli MNO MUDr. Františkovi Jurkovi.
  1. Současné vedení MNO (komplet), jakož i současní odpovědní ostravští politici (někteří), kteří tak úporně a upachtěně tahají za nitky ostravského zdravotnictví, jasně prokázali, že jejich péče  o tento nemocniční klenot je více než nedostatečná…
  1. Možná, že je kolem nás více skutečných managerů, kteří by byli schopni a ochotni MNO skutečně řídit.

 

  • Já vím pouze o jediném…

 

MUDr. Vít Mareček

praktický a pohotovostní lékař MNO

Mobil: 777 408 940

Email: vitmarecek7@gmail.com