Dotaz (opakovaný) na havárii odpadního potrubí v naší městské nemocnici

Tato interpelace byla přednesena na 19. zasedání Zastupitelstva SMO

dne 11. prosince 2020

 

Zastupitelé SMO, dámy a pánové,

dovoluji si opakovaně položit tomuto zastupitelstvu dotaz, kolik že už stála ta havárie odpadního potrubí v naší městské nemocnici? Když jsem tento dotaz položil na říjnovém zastupitelstvu, tak mi pan náměstek pro zdravotnictví odpověděl, že prý jen 25 mil. Kč. Což byla sice pravdivá suma, avšak jednalo se pouze o předpoklad, plán, když k havárii na jaře t.r. došlo. A již na vzpomínaném říjnovém zastupitelstvu jsem se pana náměstka rovněž otázal, zdali nechce tuto částku, 25 mil. Kč, vynásobit dvěma, či raději třema? Nechtěl. A tak se ptám znovu:

Kolik již doopravdy ta havárie odpadního potrubí v naší městské nemocnici do této chvíle stála a proč stále ještě není u konce? A než mi pan náměstek pro zdravotnictví bude schopen aspoň trochu konsolidovaně odpovědět, využiji tento drahý čas vymezený pro interpelace nás občanů a seznámím vás s dalšími jobovkami, které nejen naši městskou nemocnici, nejen její podivuhodný management, nejen naše odpovědné magistrátní úředníky a ještě odpovědnější komunální politiky, v nejbližší době čekají.

V průběhu roku 2018 jsem se s důvěrou, jsa svobodným, hrdým a loajálním občanem našeho města, několikráte obrátil na naše úředníky i  politiky s podněty, týkajícími se jak hospodaření, tak poskytované zdravotní péče v naší městské nemocnici. A pokaždé se mi dostalo stereotypní odpovědi a ujištění, že je prý všechno, ale skutečně všechno, v naprostém pořádku. To od úředníků. O reakci těch politiků není do dnešního dne nic známo. Ani mě, a nejspíše ani jim. Napříč celým politickým spektrem. Bo s námi občany nekomunikují. Moje podněty a magistrátní odpovědi mohou zájemci najít na mém blogu www.ostravskezdravotnictvi.cz v rubrice Město. A bylo jich devět:

Stížnost Ostrava 1 – pracovně lékařské služby ze dne 20. února 2018

Odpověď na stížnost Ostrava 1 – pracovně lékařské služby ze dne 9. dubna 2018

Stížnost Ostrava 2 – dětská skupina Srdíčko ze dne 25. března 2018

Odpověď na stížnost Ostrava 2 – dětská skupina Srdíčko ze dne 11. května 2018

Stížnost Ostrava 3 – nedostatek zdravotních sester ze dne 10. dubna 2018

Odpověď na stížnost Ostrava 3 – nedostatek zdravotních sester ze dne 11. května 2018

Stížnost Ostrava 4 – Koroner a RZP ze dne 24. dubna 2018

Odpověď na stížnost Ostrava 4 – Koroner a RZP ze dne 29. května 2018

Stížnost Ostrava 5 – praní prádla RENATEX ze dne 15. května 2018

Odpověď na stížnost Ostrava 5 – praní prádla RENATEX ze dne 25. května 2018

Stížnost Ostrava 6 – pojistka zaměstnanců ze dne 29. května 2018

Odpověď na stížnost Ostrava 6 – pojistka zaměstnanců ze dne 11. července 2018

Stížnost Ostrava 7 – pracovní obuv ze dne 19. června

Odpověď na stížnost Ostrava 7 – pracovní obuv ze dne 19. července 2018

Stížnost Ostrava 8 – přesčasy ze dne 9. července 2018

Odpověď na stížnost Ostrava 8 – přesčasy ze dne 28. srpna 2018

Stížnost Ostrava 9 – nové prostory VPL ze dne 31. července 2018

Odpověď na stížnost Ostrava 9 – nové prostory VPL ze dne 17. září 2018

 

 

A nyní prosím pana náměstka pro zdravotnictví o jasnou odpověď na položenou otázku…

MUDr. Vít Mareček

63

Tolik milionů Kč již stála havárie odpadního potrubí v naší městské nemocnici. Je to tam celý rozkopaný. Odpady smrdí i na operačních sálech. A další náklady se očekávají. Přitom pokud by byl alespoň formálně plněn onen Generel MNO z jara 2017, mohli jsme tyto veřejné peníze ušetřit na jiné potřebné věci…