Cílem budiž skutečná zdravotní politika !!!

Abychom jenom nekritizovali, v následujících třech textech nabízíme komplexní these regionální (krajské) zdravotní politiky:

  1.  neodkladná péče
  2.  odkladná péče
  3.  obecné poznámky na závěr

Já vím, nihil novum sub sole. Ale jak něco tvořit, když většina lidí je spokojena se status quo?

A co vlastně nabízíte vy politici a vy „organizátoři“ zdravotnictví?